Categorie: Filosofie

Aristoteles, de Griekse filosoof

Samen met Plato’s leraar zijn zij het slimme duo van het filosofische denken van de antieke wereld. Hij was een wijs genie, encyclopedisch, naturalist, schepper van logica en de belangrijkste dialecticus van de oudheid. Zijn leven en activiteiten Aristoteles werd geboren in 384 voor Christus in Stageira, Macedonië. Zijn vader