Categorie: persoonlijkheidsstoornis

Overmedicatie bij gedragsproblemen

Het schijnt in deze tijd een tendens te zijn, om een kind, naast een voornaam te geven, ook deze te voorzien van een titel, zoals: ADHD, PDD-NOS, CD/ODD of HSP. Het kind ermee vertrouwd maken, dat het iedere dag zijn tabletje methylfenidaat (Ritalin) inneemt alsof het pepermuntjes zijn. En het

Kenmerken van Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

De schizotypische persoonlijkheidsstoornis (STPS) is een persoonlijkheidsstoornis, waarbij een persoon zich sociaal isoleert, afwijkende gedragingen en gedachten heeft en vaak onconventionele opvattingen heeft, zoals het geloof in buitenzintuiglijke waarneming. Sommigen zien de schizotypische persoonlijkheidsstoornis als een lichte vorm van schizofrenie. Mogelijk zijn deze twee aandoeningen genetisch verwant. Men spreekt dan