Jaar: 2014

Contractering binnen de zorg is ziek!

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd; niet langer een systeem waarbij de overheid prijs en aanbod sterk bepaalde, maar een vraaggestuurd systeem, waarin marktpartijen een belangrijke rol krijgen. Verzekeraars worden geacht namens hun verzekerden te onderhandelen met aanbieders over de prijs en kwaliteit van de zorg: contracteren. Contracteren houdt

Nieuwe website van ZN en NVZ

Op donderdag 31 juni jl. werd de website ‘dezorgnota.nl’ geïntroduceerd. Het was een gezamenlijk initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen (NVZ). Op deze website wordt aan de patiënt/verzekerde uitleg gegeven over de vernieuwde zorgnota en de zorgkosten. Patiënten ontvangen voor behandelingen die per 1 juni