Maand: november 2014

Contractering binnen de zorg is ziek!

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd; niet langer een systeem waarbij de overheid prijs en aanbod sterk bepaalde, maar een vraaggestuurd systeem, waarin marktpartijen een belangrijke rol krijgen. Verzekeraars worden geacht namens hun verzekerden te onderhandelen met aanbieders over de prijs en kwaliteit van de zorg: contracteren. Contracteren houdt