Dag: 8 juni 2020

Aristoteles, de Griekse filosoof

Samen met Plato’s leraar zijn zij het slimme duo van het filosofische denken van de antieke wereld. Hij was een wijs genie, encyclopedisch, naturalist, schepper van logica en de belangrijkste dialecticus van de oudheid. Zijn leven en activiteiten Aristoteles werd geboren in 384 voor Christus in Stageira, Macedonië. Zijn vader

Coronavirus (deel 9) – Maakt de pandemie ons vriendelijker?

De ervaring van een ramp kan mensen motiveren om een ​​betere manier van leven te creëren. Het leven is veranderd sinds het uitbreken van de coronavirusziekte in 2019. Op een serieuzere toon: je bent misschien gedwongen te stoppen met werken of thuisscholing te geven aan je kinderen. Misschien heb je