Menu

Categorie: gezichtsverlamming

Gezichtsverlamming (verlamming van Bell)

Gezichtsverlamming is een aandoening, waarbij de gezichtsspieren aan één kant van het gezicht zwak zijn. Hoewel er veel verschillende oorzaken zijn van aangezichtsverlamming, wordt er vaak geen oorzaak geïdentificeerd (idiopathisch). Idiopathische aangezichtsverlamming staat bekend als de verlamming van Bell, wat […]