Menu

Categorie: Basisinkomen

Het Basisinkomen: Een nieuwe benadering van sociale zekerheid

Het basisinkomen, een concept dat de afgelopen decennia steeds meer aandacht heeft gekregen, staat centraal in discussies over de toekomst van sociale zekerheid en economische rechtvaardigheid. Het idee achter een basisinkomen is eenvoudig: iedere burger ontvangt regelmatig een gegarandeerde som […]