Menu

Categorie: Medische Ontdekkingen

Belangrijke medische ontdekkingen

Er zijn door de geschiedenis heen veel belangrijke medische uitvindingen geweest die de gezondheidszorg hebben getransformeerd en levens hebben gered. Hier zijn enkele van de meest opmerkelijke medische uitvindingen: Antibiotica (penicilline): In 1928 ontdekte Alexander Fleming per ongeluk het antibioticum […]