Menu

Categorie: Stoornis

De Psychopaat

In de wereld van psychologie en forensische wetenschap is er een fenomeen dat al eeuwenlang mensen fascineert en afschrikt: de psychopaat. Met hun charmante uiterlijk en manipulatieve aard zijn psychopaten in staat om anderen te betoveren, maar achter deze maskers […]

Stalken

Stalking is een ernstig en verontrustend gedragspatroon dat in de loop der jaren veel aandacht heeft gekregen, zowel vanuit de samenleving als vanuit juridisch oogpunt. Het is een vorm van obsessief gedrag waarbij een persoon herhaaldelijk en ongewenst wordt achtervolgd, […]

Psychotische stoornissen

Psychotische stoornissen zijn een groep ernstige ziekten, die de geest beïnvloeden. Ze maken het voor iemand moeilijk om helder te denken, een goed oordeel te vellen, emotioneel te reageren, effectief te communiceren, de realiteit te begrijpen en zich gepast te […]

Ziekte van Pick

De ziekte van Pick, ook bekend als frontotemporale dementie (FTD) of frontotemporale lobar degeneratie (FTLD), is een zeldzame, erfelijke hersenaandoening vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer. Het is ook een vorm van leeftijdsgebonden dementie. De ziekte beschadigt geleidelijk hersencellen, schaadt […]

Angststoornissen

Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en verschillende fobiegerelateerde stoornissen. Incidentele angst is een onderdeel van het leven. Angststoornissen omvatten meer dan tijdelijke zorgen of angst. Voor een persoon met een angststoornis gaat de angst niet weg […]

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis – PPD

Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben een diep en onbegrensd wantrouwen jegens anderen, wat een aanzienlijk effect heeft op hun relaties met familie, vrienden en collega’s. Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPD) is een van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Experts zijn van […]

ADD versus ADHD

Je kind dagdroomt veel op school en wordt gemakkelijk afgeleid als het huiswerk maakt of klusjes doet. Misschien friemelt het constant. Je vraagt ​​je misschien af ​​of het ADHD heeft, of is het een ‘aandachtstekortstoornis’ (ADD)? Veel mensen gebruiken de […]