Menu

Categorie: Stoornis

Psychotische stoornissen

psychische aandoeningen Psychotische stoornissen zijn een groep ernstige ziekten, die de geest beïnvloeden. Ze maken het voor iemand moeilijk om helder te denken, een goed oordeel te vellen, emotioneel te reageren, effectief te communiceren, de realiteit te begrijpen en zich […]

Ziekte van Pick

psychische aandoeningen De ziekte van Pick, ook bekend als frontotemporale dementie (FTD) of frontotemporale lobar degeneratie (FTLD), is een zeldzame, erfelijke hersenaandoening vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer. Het is ook een vorm van leeftijdsgebonden dementie. De ziekte beschadigt geleidelijk […]

Angst stoornissen

psychische aandoeningen Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en verschillende fobiegerelateerde stoornissen. Incidentele angst is een onderdeel van het leven. Angststoornissen omvatten meer dan tijdelijke zorgen of angst. Voor een persoon met een angststoornis gaat de angst […]

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis – PPD

Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben een diep en onbegrensd wantrouwen jegens anderen, wat een aanzienlijk effect heeft op hun relaties met familie, vrienden en collega’s. Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPD) is een van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Experts zijn van […]

ADD versus ADHD

psychische aandoeningen Je kind dagdroomt veel op school en wordt gemakkelijk afgeleid als het huiswerk maakt of klusjes doet. Misschien friemelt het constant. Je vraagt ​​je misschien af ​​of het ADHD heeft, of is het een ‘aandachtstekortstoornis’ (ADD)? Veel mensen […]

Dissociatieve Identiteitsstoornis – DIS

psychische aandoeningen DIS is de ‘nieuwe’ benaming voor een Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis (MPS). Personen met DIS hebben geen meerdere persoonlijkheden; hun persoonlijkheid is gesplitst, de zogenaamde ‘gespleten persoonlijkheid’.  DIS is niet aangeboren, maar kan ontstaan door traumatische ervaring, zoals ernstige […]