Menu

Categorie: zorgregistratie

Zorgregistratie nog niet voor morgen

In het NTvG van 16 mei jl. las ik het volgende artikel: ‘Niet blindvaren op registratiegegevens’. Zelfs met een bril van maximale sterkte zou ik de huidige zorgregistratie nog terzijde leggen. De zorgregistratie, of met de modernistische term “medical intelligence’ […]

NZa helpt specialisten beter registreren

NZa helpt specialisten Op 28 november 2016 las ik op Skipr het volgende bericht: NZa en ziekenhuizen gaan specialisten helpen het registreren makkelijker te maken. Medische specialisten vinden correcte registratie en declaratie van zorg belangrijk. Een titel, die het beste […]

Zorg en wantrouwen bevestigd!

Heeft u al gehoord van het nieuwe Expertisecentrum Zorgfraudebestrijding (EZB) in Driebergen? In februari 2013 hebben negen partijen, de NZa, IGZ, Belastingdienst, FIOD, inspectie SZW, OM, ZN, CIZ en VWS de Taskforce Integriteit Zorgsector opgericht en een convenant afgesloten om […]