Menu

Categorie: Psychische- en Gedragsstoornissen

Psychotische stoornissen

Psychotische stoornissen zijn een groep ernstige ziekten, die de geest beïnvloeden. Ze maken het voor iemand moeilijk om helder te denken, een goed oordeel te vellen, emotioneel te reageren, effectief te communiceren, de realiteit te begrijpen en zich gepast te […]

Psychische aandoeningen

De diagnose van psychische aandoeningen kan controversieel zijn. Er zijn veel debatten geweest in de medische gemeenschap over wat wel en niet een psychische aandoening is. De definitie kan worden beïnvloed door onze samenleving en cultuur, maar de meeste psychische […]

Ziekte van Pick

De ziekte van Pick, ook bekend als frontotemporale dementie (FTD) of frontotemporale lobar degeneratie (FTLD), is een zeldzame, erfelijke hersenaandoening vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer. Het is ook een vorm van leeftijdsgebonden dementie. De ziekte beschadigt geleidelijk hersencellen, schaadt […]

Angst stoornissen

Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis en verschillende fobiegerelateerde stoornissen. Incidentele angst is een onderdeel van het leven. Angststoornissen omvatten meer dan tijdelijke zorgen of angst. Voor een persoon met een angststoornis gaat de angst niet weg […]

Ouderverstotingssyndroom – PAS

Het aantal echtscheidingen stijgt in onze samenleving en kinderen worden meer dan ooit getroffen. Deze soorten relaties zijn buitengewoon moeilijk voor alle betrokken partijen, maar omwille van onze kinderen zijn er enkele acties, die we moeten ondernemen om ze gedurende […]

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis – PPD

Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis hebben een diep en onbegrensd wantrouwen jegens anderen, wat een aanzienlijk effect heeft op hun relaties met familie, vrienden en collega’s. Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PPD) is een van de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Experts zijn van […]