Menu

Categorie: Aspergersyndroom

Syndroom van Asperger

psychische aandoeningen Het Aspergersyndroom is een vorm van autisme. Mensen met dit syndroom vinden het moeilijk om met andere mensen om te gaan en relaties op te bouwen. Vaak hebben zij een goede taalvaardigheid. Ze hebben de neiging dingen letterlijk […]