Menu

Ouderverstotingssyndroom – PAS

Het aantal echtscheidingen stijgt in onze samenleving en kinderen worden meer dan ooit getroffen. Deze soorten relaties zijn buitengewoon moeilijk voor alle betrokken partijen, maar omwille van onze kinderen zijn er enkele acties, die we moeten ondernemen om ze gedurende het hele proces (geestelijk) gezond te houden. Als kinderen te veel negatieve gesprekken over de scheiding hebben, kunnen ze iets ervaren dat ouderverstotings- of oudervervreemdingssyndroom (in het engels: Parental Alienation Syndrome) wordt genoemd.

Syndroom van ouderverstoting (PAS) en de effecten ervan op kinderen
PAS treedt op wanneer een kind irrationele angst of woede jegens één ouder vertoont. Deze gevoelens worden meestal geplant door de andere ouder, in een poging om hun kind weg te houden van de andere ouder.
Dit is een vorm van psychologische manipulatie en het is schadelijk voor het kind en zijn gezinsrelaties. Het dwingt een kind om negatieve redenen jegens een liefhebbende verzorger te voelen zonder gerechtvaardigde reden. Het kan doelbewust of toevallig zijn, maar in beide gevallen moet het serieus worden genomen en worden voorkomen zodra het wordt opgemerkt.

PAS kan blijvende gevolgen hebben voor de betrokken kinderen.
Kinderen proberen te gehoorzamen en vertrouwen twee volwassenen in hun leven, die heel veel van hen houden wanneer de ene ouder hen begint te overtuigen dat de andere ‘slecht’ is. Dit veroorzaakt verwarring, naast vele andere negatieve emoties. Kinderen die PAS ondervinden, kunnen zelfs angst en depressie ervaren. Het kan ertoe leiden dat kinderen zich op school negatief of ongepast gedragen of dat ze zich geïsoleerd en alleen voelen. Ze kunnen moeite hebben om anderen te vertrouwen en kunnen zelfs vervreemding van hun ouders in het leven van hun toekomstige kinderen brengen. Onder al deze ontberingen kunnen ze opgroeien zonder goede familierelaties zonder eigen schuld.
Als u PAS hebt ervaren of iemand kent die dat heeft, begrijpt u hoe moeilijk het kan zijn. Als u in een scheiding zit of in het verleden een scheiding hebt meegemaakt, weet u hoe moeilijk het kan zijn om positief voor uw kinderen te blijven. Gelukkig is er hulp beschikbaar. Velen zijn u voorgegaan en hebben hoop gevonden, evenals wegen naar gezonde relaties in de toekomst.

Hoe PAS te herkennen
Het is belangrijk om te weten dat PAS vrij gebruikelijk is. Echtscheiding gebeurt in een alarmerend hoog tempo en in de hitte van het moment vinden negatieve woorden en daden plaats. Deze gebeurtenissen zijn nooit gezond, maar wanneer kinderen aanwezig zijn, kunnen ze nog meer negatieve gevolgen hebben.

Om PAS te herkennen, let op de volgende symptomen:

 • De ene ouder geeft de andere de schuld van financiële problemen, of voor het feit dat het kind een bepaalde activiteit niet kan doen. Opmerkingen als: “Nou, je kunt geen zwemles meer volgen! Sinds je vader ons heeft verlaten, hebben we geen geld meer!”
 • Het kind maakt ruzie met de ene ouder en de andere moedigt het argument aan of helpt hen niet om het meningsverschil op te lossen.
 • De ene ouder weigert medische of educatieve gegevens te delen met de andere ouder. Beide ouders hebben het recht om informatie te ontvangen over de gezondheid en het educatieve welzijn van hun kind.
 • Wanneer het kind een teken of een blauwe plek heeft, komt de ene ouder tot de conclusie dat de andere ouder fysiek geweld heeft gebruikt zonder enig bewijs of reden achter de veronderstelling.
 • Eén ouder houdt geheimen of spreekt in een speciale taal met het kind en niemand kan het begrijpen. Dit scheidt het kind verder van de andere ouder.
 • Het kind wil niet naar de andere ouder gaan, omdat hij zich daar niet thuis voelt. Daarbij toont de andere ouder weinig interesse in wat het kind doet, terwijl de andere ouder alles voor het kind moet regelen.
 • Eén ouder vraagt ​​het kind om te kiezen tussen zijn twee ouders en aan te geven welke beter is. Ze kunnen zeggen: “Vertel me de waarheid, in welk huis vind je het leuk om te verblijven?” Of: “Wie is er leuker, mama of papa?”

De kinderen krijgen te veel informatie over de scheiding, met name negatieve informatie over de andere ouder.

Hoe PAS te voorkomen
PAS kan worden voorkomen door:

 • Ouders die ‘on speaking terms’ en positief blijven tegenover hun kinderen, ongeacht de emoties die ze echt voor elkaar voelen. Het is belangrijk dat de twee ouders hun verschillende meningen opzij zetten en samenkomen in het belang van de kinderen.
 • Het is essentieel dat beide partijen erkennen en verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. Als ze dingen hadden gezegd die pijnlijk zijn of niet waar, helpt het als ze zich verontschuldigen. Beide partijen moeten vertrouwen en eerlijkheid met elkaar omgaan en deze respectvolle acties kunnen plaatsvinden voor de kinderen.
 • Het is normaal om negatieve dingen over uw ex-partner te willen zeggen, maar als u merkt dat u dit voor uw kinderen doet, doe dan uw best om te stoppen. Vergeet niet dat ze ook van deze ouder houden en tegen deze opkijken. Dus probeer ze met hetzelfde respect te behandelen. Dit zal moeilijk zijn wanneer de gevoelens die u toont misschien niet echt weergeven hoe u zich van binnen voelt.
 • Als u per ongeluk iets negatiefs zegt tegen uw kinderen, neem dan de tijd om u te verontschuldigen en een aantal goede eigenschappen van de andere ouder naar voren te brengen om het gesprek weer in een positieve richting te sturen.

Therapie is een krachtig hulpmiddel voor elk stel dat problemen ervaart in hun relatie. Het is nog meer nodig wanneer het gaat om echtscheiding, kinderen en PAS. Als de feiten die in dit artikel worden gedeeld betrekking hebben op uw leven, overweeg dan contact op te nemen met een erkende therapeut voor hulp.

Conclusie
PAS is een moeilijk onderwerp, maar het is iets dat kan worden voorkomen. Zelfs als het moeilijk is, doe uw best om vriendelijk over uw ex-partner te praten als uw kinderen in de buurt zijn. Als u iets negatiefs zegt, biedt dan uw excuses aan en brengt enkele positieve feiten naar voren om de situatie weer positief te maken. Denkt aan de tekenen van PAS en zoek hulp van een therapeut als u meerdere symptomen ziet.
Hoewel het moeilijk is om ermee om te gaan, kan het worden opgelost en kunt u doorgaan naar een gezonde relatie met uw kinderen. Hebt hoop en neemt de stappen die u nodig hebt om uw kinderen (en uzelf) een gelukkig en gezond gezinsleven te geven.
Zet vandaag de eerste stap.