Maand: augustus 2019

Zorgstelsel, hoe verbeter je dit?

In haar Zorgplan heeft de Healthy Community Foundation per beroepsgroep aangegeven, waar verbeteringen kunnen worden aangebracht bij de uitvoering van hun taken. Dit plan is ook naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Buiten enkele passages in de pers is hierop nooit gereageerd. Enkele punten zijn hieronder opgesomd. Zij

Von Willebrand Disease, wat houdt deze ziekte in

De Ziekte van ‘Von Willebrand’, afgekort VWD, is de meest voorkomende bloedingsstoornis, dat bij circa 1% van de bevolking voorkomt. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 100 mensen de ziekte hebben. Hoewel VWD in gelijke mate voorkomt bij mannen en vrouwen, hebben vrouwen meer kans om de symptomen op

Virussen

Virussen zijn microscopische organismen, die overal op aarde bestaan en voortdurend muteren. Ze kunnen dieren, planten, schimmels en zelfs bacteriën infecteren. Soms kan een virus een ziekte dusdanig veroorzaken, dat het dodelijk is. Andere virale infecties veroorzaken geen merkbare reactie. Een virus kan verschillende effecten hebben op organismen. Dit verklaart