Koos Dirkse

Menu

Gezondheid, Zorg(stelsel), Welzijn en Wonen

Het reukorgaan

Het reukorgaan, ook wel het olfactorisch systeem genoemd, is verantwoordelijk voor het detecteren en verwerken van geurstoffen uit de omgeving. Zowel bij mensen als bij dieren speelt dit systeem een cruciale rol in verschillende aspecten van het leven, zoals voedsel […]

Restless Legs Syndroom (RLS)

Restless Legs Syndroom (RLS), ook bekend als de ziekte van Willis-Ekbom, is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een onbedwingbare drang om de benen te bewegen, meestal vergezeld van onaangename gevoelens in de benen. Deze drang gaat vaak gepaard […]

Charcot-voet

Een Charcot-voet, ook wel bekend als Charcot-artropathie, is een ernstige aandoening van de voet, die meestal voorkomt bij mensen met neuropathie, zoals diabetische neuropathie. Het wordt gekenmerkt door een combinatie van botbreuken en gewrichtsverplaatsingen in de voet, vaak zonder dat […]

Ketamine: Van Anestheticum tot Antidepressivum

Ketamine, oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum, heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege zijn diverse toepassingen buiten de traditionele chirurgische context. De laatste jaren wordt het ook gebruikt voor de behandeling van ernstige depressie en sommige andere psychiatrische aandoeningen. Echter, […]