Menu

Categorie: Zorg

Holistisch, wat houdt dit in?

De term ‘holistisch’ is beladen. Velen zien dit als ‘zweverig’. Maar wat houdt holisme precies in? Deze vraag zou het beste alsvolgt kunnen worden beantwoord: “Het geheel is meer dan de som der delen!” Holistische gezondheid is gebaseerd op het […]

De Eed van Hippocrates

De Hippocratische Eed (Ορκος) is misschien wel het meest bekend van Griekse medische teksten. Het vereist dat een nieuwe arts op een aantal helende goden zweert dat hij een aantal professionele ethische normen zal handhaven. Het bindt de student ook […]

Vertrouwen versus wantrouwen

Veel organisaties binnen de ‘nieuwe’ zorg houden zich enkel bezig met kerntaken. Zo werkt men nagenoeg zonder managers en laat men de taken over aan de zorgverleners. Dit schept een band van vertrouwen. Een mooi voorbeeld in deze is de […]

No-show en zorgconsument

No-show is in 2012 door het management tot speerpunt verheven. Het betekent dat de zorgconsument niet op de afspraak met de specialist of het onderzoek verschijnt. Vervelend, want daardoor ontstaat er leegloop voor de specialist, wordt een deel van de dure […]