Menu

Drion steeds dichterbij!

De senioren krijgen het de laatste tijd financieel nogal voor de kiezen. Pensioenen die niet langer geïndexeerd zijn, zorgverzekerings- penningen en eigen risico die stijgen.
De ouderenzorg wordt steeds meer uitgekleed en er worden steeds hogere eigen bijdragen verlangd.

Indexeren pensioen
Het niet indexeren van de pensioenen vindt zijn oorzaak grotendeels in een veranderde berekeningswijze van het eigen vermogen, Het vigerend rentepercentage is daarin een berekeningsfactor. En daar botsen we op een incompetente Italiaan die als een op hol geslagen Fyra aan de renteknoppen draait. Alsof de Europese economie daardoor een boost zou krijgen. Het tegenovergestelde is waar: handen op de knip, omdat we nog steeds aan het einde van het financiële eurodebacle zijn. Ofwel, het vertrouwen in de EC is ver te zoeken. Niet vreemd als je de stoelendans van de tweede- en derderangs politici die kwijlen en slijmen om een baantje in Brussel en Straatsburg,hebt gevolgd. Met aan het roer een Luxemburger die wat te veel de geneugten des levens zou nuttigen.

Zorgverzekering
De jaarlijkse stijging van de zorgverzekeringspremie met een stijging van het eigen risico, hebben we al weer moeten slikken. Meer geld voor steeds minder zorg. Want de overheid heeft nog wat in petto voor de senioren. De inkomensafhankelijke zorgpremie voor niet werkenden, precies daar worden de senioren toe gerekend, zal de komende jaren verder stijgen. En laten we het uitkleden van de ouderenzorg, alle mooie woorden van de overheid ten spijt, niet vergeten. Bovendien krijgen de senioren ook nog te maken met het snijden in fiscale voordelen. ‘Voordelen’ is hier trouwens een volledig verkeerd woord, omdat het doet vermoeden dat de ouderen een gouden regel toegekend krijgen. Niets is minder waar. Er is sprake van reguliere wet- en regelgeving die de overheid gaat aanpassen.
Let op die zogenaamde communicatiedeskundigen die het steeds zo weten te draaien, dat het lijkt alsof een discriminerende maatregel wordt rechtgetrokken.
Trouwens. over discriminatie gesproken: Heeft u wel eens nagedacht over het woord senioren? Het is een lugubere vorm van getolereerde discriminatie, waarmee de overheid zich vrij permitteert om extra geld in de bodemloze put te kunnen storten.

Onze samenleving
In de laatmoderne, neoliberale samenleving worden mensen aangespoord tot een eigen wijze van leven. Als je daar de (financiële) mogelijkheden voor hebt, kun je je eigen weg kiezen. Veel van de huidige senioren en de groep babyboomers, die er nog aankomt, hebben echter een financiële oudedagreserve, veelal verplicht, opgebouwd met AOW-inhouding en (bedrijfs)pensioenpremies. Ze hebben vertrouwd op een overheid die betrouwbaar zou acteren en hen zou geven waar ze voor hadden gespaard. Nu worden ze geconfronteerd met een tweede levenshelft, waarin de overheid hun interpretatie van de neoliberale samenleving oplegt: zorg er zelf maar voor!
Dat is regelrecht de ultieme graad van onbetrouwbaarheid. Je weg vinden in een neo-liberale samenleving moet je leren. Het is als het vinden van een nieuwe cultuur. Van de overheid mag je verwachten dat ze niet op de gok en niet op volstrekt willekeurige wijze met de financiën van de mensen omspringen, die nu aan hun tweede levenshelft bezig zijn of (binnenkort) beginnen.

Onze politici met hun goudgerand vangnet, dat is ook niet conform de neoliberale regels, hebben er niets van begrepen. Of misschien is het de zoveelste doorgestoken kaart en stevenen we af op de gratis verstrekking van de pil van…………..
Die kan de minister van VWS links of rechts voordelig met kwantumkorting inkopen en, zonder informatie aan de Kamer, doorverkopen aan de zorgverzekeraars.

Koos Dirkse