Menu

Holistisch, wat houdt dit in?

De term ‘holistisch’ is beladen. Velen zien dit als ‘zweverig’. Maar wat houdt holisme precies in? Deze vraag zou het beste alsvolgt kunnen worden beantwoord: “Het geheel is meer dan de som der delen!”

Holistische gezondheid is gebaseerd op het uitgangspunt, dat optimale gezondheid niet alleen gebaseerd is op de afwezigheid van ziekte, maar op de levensbalans van de ‘gehele’ persoon. De geest, het lichaam en de emoties zijn geïntegreerd en onafscheidelijk. Met holistische gezondheid is er het geloof, dat het lichaam een ​​energiesysteem bevat, dat de ondersteuning en het leven voor het fysieke lichaam is. Gezondheid wordt bereikt door de oorzaken van de symptomen en de ziekte te behandelen, niet alleen de symptomen verlichten, maskeren of aanpakken.
Als een deel van het lichaam niet goed functioneert, kunnen alle andere onderdelen worden beïnvloed. Holistische gezondheid die gebaseerd is op de grondbeginselen van functionele geneeskunde zou de gezondheidszorg van de toekomst zijn.

De holistische behandeling van de symptomen van het lichaam gebeurt via natuurlijke en preventieve benaderingen. Het individu wordt als een persoon beschouwd, niet als de ziekte of de kwalen die hij of zij vertoont. Bovendien, met holistische gezondheid, wordt iemands gezondheid niet alleen gemeten met de afwezigheid van symptomen en ziekte, maar ook met een algemene positieve staat van gezond-zijn. Daarom hebben individuen ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen totale gezondheid en moeten ze een actieve deelnemer zijn in hun benadering van dagelijks welzijn en genezing om het lichaam in balans te houden.

Holistische gezondheid omvat componenten, die de gezondheid en het evenwicht van het lichaam beïnvloeden: houding, microbiomen (goede bacteriën), klimatologische factoren, voeding, lichaamsbeweging, rust, stress, toxines, doelgerichtheid, seksuele gezondheid en meer. Deze factoren vormen de basiselementen voor de relatie en interacties tussen een individu en zijn of haar omgeving, die de optimale gezondheid van een individu zou kunnen beïnvloeden.

Het begrijpen, bestuderen en isoleren van enkele van deze factoren, die kunnen bijdragen aan onbalans en vervolgens symptomen en ziekte, is fundamenteel voor de praktijk van holistische gezondheid. Met holistische geneeskunde bereikt men een optimale gezondheid wanneer de systemen in balans zijn.

Wanneer men reguliere geneeskunde integreert in de praktijk van holistische gezondheid, concentreert men zich ook op gastro-intestinale, genetisch bepaling, immuun- en endocriene systemen van individuele personen om de individuele benadering van de patiënt ten aanzien van gezondheid verder te personaliseren en de onderliggende oorzaken van ziekte te identificeren. De relatie tussen de behandelaar en de patiënt wordt gezien als een partnerschap. De behandelaar werkt samen met de patiënt om te bestuderen en te begrijpen hoe de systemen van het lichaam werken of niet samenwerken, toekomstige gezondheidsrisico’s te voorkomen en behandelt alle patiënten als unieke individuen. Samen richten zowel holistische gezondheid als functionele geneeskunde zich op het ondersteunen en werken met het lichaam om het in staat te stellen te helen, zichzelf te reguleren en de algehele vitaliteit te ervaren.

Je kunt holistische benadering op veel facetten toepassen. Neem bijvoorbeeld een Tweede Kamervraag over één aspect van het zorgstelsel. Deze vraag wordt beantwoord en men gaat over tot de orde van de dag. Maar dat puntje, dat aan de orde kwam, zou een uitwas kunnen zijn van heel iets anders binnen het stelsel. Daar wordt verder niet naar gekeken. Ook de volgende vragen worden zo behandeld, terwijl meer naar het geheel zou moeten worden gekeken.

Koos Dirkse