Menu

Overheid en investeerders, wees eens redelijk en denk eens ruimhartig!

Je kunt het leed dat ouderen wordt aangedaan niet langer aanzien en besluit om hieraan iets te doen. Je zorgt voor een netwerk, waarin mensen je droom willen steunen. Bij de opzet van een zorgcentrum maak je velen uren (onbetaald) en alle onkosten die je maakt onder meer aan vervoer, draag je zelf. Inmiddels is er een hoop expertise aanwezig om dit op te zetten, waarbij je voor ogen hebt om de levenskwaliteit van de (toekomstige) bewoners sterk te verbeteren.

Zorgcentra
Het concept bestaat uit woon-zorgcentra voor mensen die zorg nodig hebben en gaan 24-uurszorg bieden, zeven dagen per week. Ouderen behoeven, na een leven lang samen te zijn, niet gescheiden te worden, ook als één van de partners meer zorg nodig heeft dan de ander. Het huisdier is uiteraard welkom bij ons. Onze visie is wooncomplexen verwerven, die vrij staan, met een groot stuk grond rondom, zodat er een ruime tuin kan worden aangelegd, waar de bewoners kunnen wandelen en tuinieren. Tevens zal er een weide komen met een stal voor kleine gezelschapsdieren.
Naast deze zorgcentra ondersteun ik de opzet van COPD-klinieken. De opzet hiervan duurt jaren, dit terwijl er 640.000 mensen in Nederland deze aandoening hebben. Alleen al in de regio Haaglanden zijn er circa 27.000 patiënten, die aan het eind van hun leven dreigen te stikken!

Financiering
Nu ontbreekt er nog één zeer belangrijk aspect in je plannen en dat is de financiering. De opzet van de financiering bestaat uit twee gedeelten:

  1. De aankoop van de gebouwen;
  2. De inrichting, personeelskosten, eventuele verbouwingen en de overbrugging tot het eerste (zorg)geld binnenkomt.

Bij een zorgverzekeraar behoef je niet aan te kloppen, omdat die niet ‘in stenen’ investeren. Ook een bank is niet de aangewezen instantie want deze wil zich het liefst tienvoudig indekken. Dus ben je aangewezen op particuliere investeerders. Deze verstrekken in de meeste gevallen geen hypotheek, maar willen eventueel wel het object kopen (deel 1) en vervolgens aan je verhuren. Daarvoor betaal je jaarlijks een bedrag. In de meest redelijke vorm is dat 10% van de investering. Voor deel 2 moet je mogelijk een andere financier vinden.
Het object dat je voor ogen hebt zal door de zorgbestemming een enorme meerwaarde gaan krijgen. Hetgeen wij voor ogen hebben, zal dit de komende tien jaar minstens aan waarde verdubbelen. Met de financiering van de verbouwing (deel 2) knap je dus het object van de investeerder op.

Een voorbeeld
Gaat men uit van een investering van 5 miljoen euro, dan betaal je vijf ton aan huur per jaar en daarbij komen nog alle lasten als personeel, verzekering, energie, belasting, etc. Zeg dat de meerwaarde met hetzelfde bedrag jaarlijks stijgt, dan zal de gemiddelde opbrengst van de investeerder gemiddeld een miljoen per jaar bedragen en is het geheel in principe in vijf jaar afbetaald.
De betrokkenen en vele vrijwilligers binnen het zorgcentrum zetten zich dag en nacht in om het leven van zorgbehoevende dragelijker te maken, zonder er ook maar iets aan te verdienen. Ze werken zich dag en nacht een slag in de rondte om de bewoners te verzorgen en de kosten te kunnen betalen en de investeerder sleept een miljoen per jaar binnen. Hoe onmenselijk kun je denken!

Overheid
Ook de overheid maakt zich niet druk om burgers met een zorgprobleem. Aanvragen blijven maanden in de la liggen alvorens er ook maar even naar wordt gekeken. Wijzigen bestemmingsplannen kan jaren duren. En waarom?

Conclusie
Zo is het lot van de burger, mensen die ons land met keihard werken hebben opgebouwd worden in de steek gelaten alleen vanwege regeltjes en dat rot geld! Pas als directe familie of betrokkenen zelf hiermee worden geconfronteerd wordt er pas nagedacht en hemel en aarde bewogen om voor hen iets te doen! De zorgbehoevenden kunnen het op deze manier vergeten en staan weer in de kou!

Dit bestand downloaden in PDF