Menu

Long-Covid

Terwijl de wereld worstelt om de directe gevolgen van het COVID-19-virus aan te pakken, doemt er een nieuwe uitdaging op, die het medische landschap op zijn kop zet: Long-COVID. Deze complexe aandoening treft een aanzienlijk aantal mensen, die herstellen van het virus en werpt belangrijke vragen op over de langetermijneffecten van deze pandemie. Van vermoeidheid tot neurologische symptomen, de reikwijdte van Long-COVID is zowel verontrustend als verwarrend.

De Stille Strijd na Herstel
Veel mensen herstellen volledig binnen een paar dagen of weken, nadat ze besmet zijn geraakt met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Maar anderen hebben symptomen die weken, maanden of zelfs jaren na hun eerste diagnose blijven hangen. Voor velen die besmet zijn geraakt met COVID-19 en ‘hersteld’ zijn verklaard, begint de echte strijd pas na het verdwijnen van de acute symptomen. Long-COVID, ook bekend als post-acute sequelae of SARS-CoV-2-infectie (PASC), verwijst naar aanhoudende symptomen die weken of zelfs maanden na de acute fase van de ziekte aanhouden. Deze kunnen variëren van kortademigheid en aanhoudende hoest tot vermoeidheid, spierpijn, concentratieproblemen, en zelfs stemmingsstoornissen zoals angst en depressie.

Een Gecompliceerd Patroon van Symptomen
Wat Long-COVID bijzonder uitdagend maakt, is de breedte van de symptomen en de onvoorspelbaarheid ervan. Terwijl sommigen last hebben van aanhoudende ademhalingsproblemen, klagen anderen over neurologische symptomen zoals hersenmist, geheugenverlies en moeite met concentreren. Deze variabiliteit bemoeilijkt niet alleen de diagnose, maar ook de behandeling.

Wat veroorzaakt Long-COVID?
Wetenschappers weten niet zeker wat de oorzaak is van Long COVID, maar onderzoek levert enkele aanwijzingen op.

 • SARS-CoV-2-deeltjes kunnen weer actief worden, waardoor de symptomen opnieuw verschijnen.
 • Overactieve immuuncellen kunnen hoge niveaus van ontstekingsstoffen afgeven die organen en weefsels kunnen beschadigen.
 • Infectie kan ervoor zorgen dat het immuunsysteemantilichamen  gaat maken, die iemands eigen organen en weefsels aanvallen.

Symptomen kunnen ook worden veroorzaakt door een combinatie van deze en andere factoren. Dit wordt momenteel onderzocht.

Waarom krijgen sommige mensen Long COVID?
Wetenschappers ontdekken risicofactoren voor Long COVID en onderzoeken waarom de symptomen van persoon tot persoon verschillen. Sommige groepen lopen een hoger risico, waaronder:

 • Mensen die een ernstige ziekte door COVID-19 hebben doorgemaakt, vooral degenen, die in het ziekenhuis waren opgenomen  of intensieve zorg nodig hadden
 • Mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes, astma, auto-immuunziekten of obesitas
 • Mensen die geen COVID-19-vaccin hebben gekregen
 • Mensen die tijdens of na de ziekte van COVID-19 last hebben van een multisysteem-inflammatoir syndroom (MIS).

Andere factoren die van belang kunnen zijn, zijn onder meer:

 • Geslacht
 • Oudere leeftijd
 • Immuunreactie op initiële infectie
 • De SARS-CoV-2-variant, die de eerste infectie veroorzaakte

Ongelijkheid op gezondheidsgebied kan ook het risico op Long COVID vergroten voor sommige raciale of etnische minderheidsgroepen en sommige mensen met een handicap. Uitslagen van onderzoeken suggereren dat mensen met een Latijns-Amerikaanse of Latino-afkomst een verhoogd risico hebben op long-COVID. Het hebben van een lager inkomen of het niet voldoende kunnen rusten tijdens de eerste paar weken na het krijgen van COVID-19 lijken ook het risico op long-COVID-19 te verhogen.

Onzichtbare Schade: Onderliggende Mechanismen van Long-COVID
Het begrijpen van de onderliggende mechanismen van Long-COVID is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve behandelingen. Hoewel het exacte mechanisme nog niet volledig begrepen is, zijn er verschillende hypothesen. Eén daarvan suggereert dat aanhoudende ontsteking en immuundysregulatie na infectie een rol spelen bij het in stand houden van de symptomen. Anderen wijzen op mogelijke directe schade aan organen zoals de longen, het hart en het zenuwstelsel als gevolg van het virus.

Het Belang van Erkenning en Ondersteuning
Voor mensen die lijden aan Long-COVID is erkenning en ondersteuning essentieel. Velen worden geconfronteerd met onbegrip, niet alleen van hun omgeving maar soms ook van medische professionals. Het gebrek aan duidelijkheid over de prognose en behandeling van Long-COVID draagt bij aan deze uitdagingen. Het is cruciaal dat er meer onderzoek wordt gedaan om de aandoening beter te begrijpen en om effectieve behandelingsstrategieën te ontwikkelen.

De Weg Vooruit: Naar Betere Behandeling en Preventie
Het aanpakken van Long-COVID vereist een multidisciplinaire aanpak. Dit omvat niet alleen het identificeren van effectieve behandelingen, maar ook het implementeren van maatregelen om de verspreiding van het virus te verminderen en zo het aantal gevallen van Long-COVID te beperken. Daarnaast is er een dringende behoefte om patiënten gedurende lange termijn te volgen, die herstellen van COVID-19, om vroege tekenen van Long-COVID te identificeren en tijdig in te grijpen.

Conclusie
Long-COVID vertegenwoordigt een complexe uitdaging die de wereldwijde gezondheidszorg voor onbepaalde tijd zal blijven beïnvloeden. Het begrijpen van de onderliggende mechanismen, het verbeteren van de erkenning en ondersteuning voor getroffen individuen en het ontwikkelen van effectieve behandelingsstrategieën zijn cruciale stappen op weg naar het overwinnen van deze aandoening. Als samenleving moeten we ons verenigen in onze inspanningen om deze onzichtbare en langdurige gevolgen van het COVID-19-virus aan te pakken, en te streven naar een gezondere toekomst voor allen.

Zie ook:
Oprichten Long-COVID Behandelcentra: hard nodig!

Koos Dirkse