Menu

Myasthenia Gravis

Myasthenia Gravis (MG) is een zeldzame, chronische neuromusculaire aandoening die leidt tot spierzwakte en vermoeidheid. De term “myasthenia” is afgeleid van het Griekse woord voor “zwakte”, terwijl “gravis” “ernstig” betekent. Het treft mensen van alle leeftijden, maar komt vaker voor bij vrouwen onder de 40 en mannen boven de 60 jaar. Hoewel het niet te genezen is, kan de ziekte worden beheerd met behandelingen, die gericht zijn op het verlichten van symptomen.

Symptomen
De symptomen van MG kunnen variëren in ernst en kunnen plotseling optreden of geleidelijk verergeren. De meest voorkomende symptomen zijn:

 1. Spierzwakte
  Dit is vaak het eerste teken van MG en kan zich manifesteren als moeite met slikken, kauwen, spreken, ademen, knipperen van de ogen en het optillen van de armen.
 2. Dubbelt zien (diplopie)
  Dit treedt op wanneer de spieren die de oogbewegingen controleren verzwakt zijn, wat resulteert in dubbelzien.
 3. Ptosis
  Dit verwijst naar hangende oogleden als gevolg van verzwakte spieren rond de ogen.
 4. Vermoeidheid
  Spierzwakte kan verergeren met activiteit en verbeteren na rust.
 5. Spraakproblemen
  Verzwakte spieren in de keel kunnen leiden tot moeite met spreken, een nasale stem en een onduidelijke spraak.

Oorzaken en Diagnose
MG ontstaat wanneer het immuunsysteem antilichamen produceert, die de signaaloverdracht van zenuw naar spier verstoren. Dit gebeurt door de binding van deze antilichamen aan receptoren op het oppervlak van spieren, waardoor de communicatie tussen zenuwen en spieren wordt verstoord.

De diagnose van MG omvat vaak een combinatie van fysiek onderzoek, medische voorgeschiedenis, neurologische tests en laboratoriumonderzoeken. Enkele van de veelgebruikte diagnostische tests zijn:

 1. Neurologisch onderzoek
  Dit omvat het evalueren van spierkracht, reflexen en oogbewegingen.
 2. Tensilon-test: Een kortwerkend medicijn, genaamd edrophonium, wordt intraveneus toegediend om te zien of het de spierzwakte tijdelijk verlicht, wat een positieve test zou zijn voor MG.
 3. Bloedonderzoek
  Hierbij wordt gezocht naar antilichamen tegen acetylcholinereceptoren of andere specifieke antilichamen die geassocieerd zijn met MG.
 4. Elektromyografie (EMG) en zenuwgeleidingsonderzoek (NCS)
  Deze tests meten de elektrische activiteit in spieren en zenuwen om de betrokkenheid van het neuromusculaire systeem bij MG te evalueren.

Behandeling
Hoewel MG niet kan worden genezen, zijn er verschillende behandelingen die gericht zijn op het verminderen van spierzwakte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Enkele van de meest voorkomende behandelingsmogelijkheden zijn:

 1. Cholinesteraseremmers
  Geneesmiddelen zoals pyridostigmine kunnen de signaaloverdracht tussen zenuwen en spieren verbeteren door de afbraak van acetylcholine, een neurotransmitter, te remmen.
 2. Immunosuppressiva
  Geneesmiddelen zoals corticosteroïden, azathioprine, en mycofenolaat mofetil kunnen worden voorgeschreven om het immuunsysteem te onderdrukken en de productie van schadelijke antilichamen te verminderen.
 3. Intraveneuze immunoglobulinen (IVIg) en plasmawisseling
  Deze behandelingen kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid circulerende antilichamen te verminderen.
 4. Chirurgie
  Voor sommige patiënten met ernstige symptomen, zoals oncontroleerbare ptosis of moeite met slikken, kan een chirurgische ingreep zoals een thymectomie worden aanbevolen om de thymus (zwezerik) te verwijderen, aangezien deze bij sommige mensen een rol kan spelen bij de productie van de schadelijke antilichamen.
 5. Ondersteunende therapieën
  Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie kunnen worden aanbevolen om de spierkracht, mobiliteit en spraak te verbeteren.

Leven met Myasthenia Gravis
Het beheer van MG vereist vaak een multidisciplinaire aanpak en nauwe samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en specialisten. Hoewel de ziekte uitdagingen met zich meebrengt, kunnen veel mensen met MG een bevredigend leven leiden met de juiste behandeling en ondersteuning.
Het is belangrijk voor patiënten om een gezonde levensstijl te handhaven, stress te verminderen en nauwlettend toe te zien op hun symptomen. Regelmatige controleafspraken met een neuroloog en andere gespecialiseerde zorgverleners zijn essentieel om de voortgang van de ziekte te volgen en de behandeling indien nodig aan te passen.
In het licht van recente vooruitgang in onderzoek en therapieën is er hoop op betere behandelingsmogelijkheden en een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen die getroffen zijn door deze aandoening.

Koos Dirkse