Menu

Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCS)

Obsessief-Compulsieve Stoornis, ook wel bekend als OCS, is een mentale aandoening die wordt gekenmerkt door aanhoudende, ongewenste gedachten (obsessies) en repetitieve gedragingen (compulsies). Deze obsessies en compulsies kunnen aanzienlijk interfereren met dagelijkse activiteiten en distress veroorzaken, vaak resulterend in beperkingen op sociaal, beroepsmatig en ander functioneel gebied. Het begrijpen van de complexiteit van OCS is cruciaal voor zowel individuen, die door de stoornis worden beïnvloed als voor degenen om hen heen.

Definiëren van OCS:

 1. Obsessies
  Dit zijn opdringerige, ongewenste gedachten, beelden of driften die herhaaldelijk optreden. Ze veroorzaken aanzienlijke angst en distress. Veelvoorkomende obsessies zijn onder meer angsten voor besmetting, twijfels over veiligheid, de behoefte aan symmetrie of ordening, en opdringerige gedachten over taboe-onderwerpen.
 2. Compulsies
  Dit zijn repetitieve gedragingen of mentale handelingen die individuen voelen dat ze moeten uitvoeren als reactie op hun obsessies. Compulsies zijn gericht op het verminderen van angst of het voorkomen van een gevreesde gebeurtenis. Voorbeelden zijn overmatig handen wassen, herhaaldelijk controleren van sloten, tellen of het herhalen van specifieke zinnen in gedachten.

Symptomen en Diagnostische Criteria:
Om de diagnose OCS te krijgen, moeten individuen obsessies, compulsies of beide hebben die tijdrovend zijn (meer dan één uur per dag) of klinisch significante distress of beperkingen veroorzaken. De obsessies en compulsies zijn niet te wijten aan de fysiologische effecten van een stof of een andere medische aandoening. Ze kunnen niet beter worden verklaard door een andere psychische stoornis.
Oorzaken en Risicofactoren:
De exacte oorzaak van OCS is onbekend, maar het wordt verondersteld een combinatie van genetische, neurologische, gedragsmatige, cognitieve en omgevingsfactoren te omvatten. Enkele factoren die het risico op het ontwikkelen van OCS kunnen verhogen, zijn onder meer:

 • Genetica
  Individuen met een familiegeschiedenis van OCS of andere angststoornissen hebben meer kans om zelf OCS te ontwikkelen.
 • Hersenenstructuur en -functie: Veranderingen in bepaalde gebieden van de hersenen, evenals afwijkingen in neurotransmittersystemen (zoals serotonine), kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van OCS.
 • Levensgebeurtenissen
  Traumatische gebeurtenissen, misbruik of significante stressoren kunnen bij sommige individuen OCS-symptomen veroorzaken of verergeren.

Behandelingsmogelijkheden:
OCS is een behandelbare aandoening en verschillende benaderingen kunnen individuen helpen symptomen effectief te beheren:

 1. Psychotherapie
  Cognitieve gedragstherapie (CGT), met name een vorm genaamd Exposure and Response Prevention (ERP), wordt beschouwd als de meest effectieve vorm van psychotherapie voor OCS. ERP omvat geleidelijk individuen blootstellen aan hun obsessies terwijl ze zich onthouden van compulsieve gedragingen.
 2. Medicijnen
  Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zoals fluoxetine, fluvoxamine en sertraline, worden vaak voorgeschreven om symptomen van OCS te verlichten. Deze medicijnen kunnen helpen bij het reguleren van serotoninespiegels in de hersenen, waarvan wordt gedacht dat ze een rol spelen bij OCS.
 3. Diepe hersenstimulatie (DHS)
  Voor ernstige, behandeling-resistente gevallen van OCS kan DHS, een chirurgische ingreep waarbij elektroden worden geïmplanteerd in specifieke gebieden van de hersenen, worden overwogen.

Uitdagingen en Stigma:
Ondanks vooruitgang in het begrijpen en behandelen van OCS, blijven er uitdagingen bestaan. Het stigma rond geestelijke gezondheidsstoornissen, inclusief misvattingen over OCS als een persoonlijke eigenaardigheid of simpelweg als gevolg van overdreven schoonheid of organisatie, kan individuen ervan weerhouden hulp te zoeken.

Conclusie:
Obsessief-Compulsieve Stoornis is een complexe mentale aandoening, die miljoenen mensen wereldwijd treft. Door het vergroten van het bewustzijn, het begrijpen van de symptomen, oorzaken en beschikbare behandelingsmogelijkheden, kunnen we empathie bevorderen, stigma verminderen en ondersteuning bieden aan individuen die leven met OCS. Met een juiste diagnose en behandeling kunnen mensen met OCS een vervuld leven leiden en hun symptomen effectief beheren.

Koos Dirkse