Menu

Ketamine: Van Anestheticum tot Antidepressivum

Ketamine, oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum, heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege zijn diverse toepassingen buiten de traditionele chirurgische context. De laatste jaren wordt het ook gebruikt voor de behandeling van ernstige depressie en sommige andere psychiatrische aandoeningen. Echter, ketamine heeft ook recreatieve toepassingen en kan verslavend zijn en negatieve effecten op de gezondheid hebben.

Geschiedenis en Ontwikkeling
Ketamine werd voor het eerst gesynthetiseerd in 1962 door Calvin Stevens, een Amerikaanse wetenschapper, tijdens zijn werk bij Parke-Davis Laboratories. Aanvankelijk ontwikkeld als een veiliger alternatief voor fencyclidine (PCP), werd ketamine in 1970 goedgekeurd voor gebruik bij mensen door de FDA. De snelle werking en korte duur maakten het een populair anestheticum in zowel de humane als veterinaire geneeskunde.

Medische Toepassingen

 1. Anestheticum
  De primaire toepassing van ketamine is als anestheticum. Het induceert een trance-achtige toestand die wordt gekenmerkt door sedatie, pijnverlichting en amnesie. In tegenstelling tot andere anesthetica onderdrukt ketamine de ademhaling niet significant, waardoor het bijzonder nuttig is in noodsituaties en veldomstandigheden.
 2. Pijnbestrijding
  Ketamine wordt gebruikt voor acute pijnverlichting, vooral bij trauma en chirurgische ingrepen. De pijnstillende eigenschappen zijn nuttig in situaties waarin opioïden onvoldoende zijn of gecontra-indiceerd zijn. Het wordt ook in sub-anesthetische doses gebruikt voor chronische pijncondities zoals complex regionaal pijnsyndroom (CRPS).
 3. Behandeling van Therapie-Resistente Depressie
  Een van de meest opwindende ontwikkelingen in de psychiatrie is het gebruik van ketamine voor de behandeling van ernstige depressieve stoornissen, met name bij patiënten die niet hebben gereageerd op conventionele behandelingen. Studies hebben aangetoond dat lage doses ketamine snelle antidepressieve effecten kunnen produceren, soms binnen enkele uren. Dit is een aanzienlijk voordeel ten opzichte van traditionele antidepressiva, die meestal weken nodig hebben om effectief te worden.
 4. Chronische Pijnbehandeling
  Ketamine-infusies worden soms gebruikt bij de behandeling van chronische pijncondities en bieden verlichting wanneer andere behandelingen hebben gefaald. De precieze dosering en monitoring die voor dergelijke behandelingen nodig zijn, worden meestal uitgevoerd in gespecialiseerde pijnbehandelingsklinieken.

Werkingsmechanisme
Het primaire werkingsmechanisme van ketamine omvat de blokkering van N-methyl-D-aspartaat (NMDA) receptoren in de hersenen. Deze receptoren spelen een sleutelrol bij pijnoverdracht, geheugen en synaptische plasticiteit. Door de activiteit van NMDA-receptoren te remmen, produceert ketamine zijn anesthetische en pijnstillende effecten. Daarnaast draagt de interactie van ketamine met andere receptor systemen, waaronder opioïde, monoaminerge en cholinerge receptoren, bij aan zijn brede farmacologische profiel.

Niet-Medische Toepassingen en Misbruikpotentieel
Ondanks de medische voordelen is ketamine ook bekend om zijn misbruikpotentieel. Recreatieve gebruikers zoeken naar de dissociatieve en hallucinogene effecten, vaak aangeduid als een “K-hole,” die wordt gekenmerkt door een diep gevoel van losgekoppeld zijn van de realiteit en het zelf. Dit illegale gebruik heeft ertoe geleid dat ketamine in veel landen als een gecontroleerde stof wordt geclassificeerd.

Verslavendheid
Ketamine kan verslavend zijn, vooral bij recreatief gebruik. Het heeft een hoog potentieel voor misbruik en kan leiden tot psychische afhankelijkheid. Bij frequent en langdurig gebruik kunnen gebruikers tolerantie ontwikkelen, wat betekent dat ze steeds hogere doses nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken. Dit verhoogt het risico op verslaving.

Gezondheidseffecten
De gezondheidseffecten van ketamine kunnen aanzienlijk zijn en variëren afhankelijk van de dosering en duur van het gebruik:

Korte termijn effecten:

  • Hallucinaties en dissociatie
   Gebruikers kunnen intense hallucinaties en een gevoel van losgekoppeld zijn van hun lichaam ervaren.
  • Verlies van motorische controle
   Problemen met coördinatie en balans.
  • Verlaagde hartslag en ademhaling
   In hoge doses kan ketamine levensbedreigend zijn doordat het de hartslag en ademhaling kan onderdrukken.

Lange termijn effecten:

  • Cognitieve stoornissen
   Geheugenproblemen en verminderde cognitieve functies kunnen optreden bij langdurig gebruik.
  • Psychiatrische symptomen
   Angst, depressie, en psychotische episodes kunnen verergeren of ontwikkelen door chronisch gebruik.
  • Blaasproblemen
   Chronisch gebruik van ketamine kan leiden tot ernstige schade aan de blaas, bekend als ketamine-cystitis, wat pijn en bloedingen kan veroorzaken.
  • Lever- en nierproblemen
   Bij langdurig gebruik kunnen ook de lever en nieren beschadigd raken.

Behandeling
Bij ketamineverslaving is het belangrijk om medische hulp te zoeken. Behandelingsopties kunnen onder andere counseling, gedragsmatige therapieën en soms medicatie omvatten om de ontwenningsverschijnselen te beheersen.

Verschil ketamine en GHB

Gezondheidsrisico’s
Ketamine en GHB (gamma-hydroxyboterzuur) zijn beide stoffen die in medische contexten worden gebruikt, maar ze hebben verschillende chemische structuren, werkingsmechanismen en effecten op het lichaam. Beide stoffen hebben aanzienlijke gezondheidsrisico’s, vooral bij misbruik:

 • Ketamine: Kan leiden tot verslaving, cognitieve stoornissen, blaasproblemen en andere lichamelijke schade.
 • GHB: Kan ademhalingsdepressie, bewustzijnsverlies, verslaving en ernstige ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Juridische Status
De juridische status van ketamine varieert wereldwijd. In veel landen is het geclassificeerd als een Schedule III gecontroleerde stof, wat wijst op een matig tot laag potentieel voor fysieke en psychologische afhankelijkheid. Deze classificatie maakt medisch gebruik mogelijk terwijl niet-medisch gebruik wordt beperkt.

Conclusie
In conclusie, hoewel ketamine medische toepassingen heeft, vooral in gecontroleerde medische omgevingen, kan recreatief gebruik leiden tot verslaving en ernstige gezondheidsproblemen. De reis van ketamine van een anestheticum tot een veelbelovend antidepressivum benadrukt zijn unieke en veelzijdige karakter. Het vermogen om snelle verlichting te bieden voor therapie-resistente depressie vertegenwoordigt een belangrijke doorbraak in de psychiatrische geneeskunde. Echter, het potentieel voor misbruik en bijwerkingen vereist zorgvuldige controle en monitoring. Naarmate het onderzoek vordert, kan ketamine verdere therapeutische mogelijkheden ontsluiten en hoop bieden aan patiënten in verschillende medische velden.

Koos Dirkse