Menu

DOT tijdperk

Als een kwaadaardig virus kruipt de bureaucratie door de ziekenhuizen. Het project DOT/DBC (Diagnose Behandeling Combinatie op Weg naar Transparantie) zou het medicijn zijn, maar blijkt het er alleen maar erger op te maken. De DBC gaf al niet veel informatie, waarvoor de patiënt behandeld was; de DOT laat de informatie bijna helemaal achterwege, omdat op een gekunstelde wijze een relatie wordt gelegd naar de International Classification of Diseases (ICD10)

ICD10
De ICD10 is een internationale classificatie die, mits een gedetailleerde vastlegging van de diagnosen, een hoge informatiewaarde heeft. Maar er wordt vertrokken vanuit de weinig gedetailleerde DOT-registratie van de diagnose. Twee tot vier tekens groot, waardoor de informatie die de ICD10 code oplevert van weinig tot geen waarde heeft.
Het is slechts een functionaliteit voor de berekening van het DOT zorgproduct. De ICD-code wordt namelijk in de grouper gematched met de uitgevoerde activiteiten en er zou een kostenhomogeen DOT-product ontstaan.
Tamelijk fraudegevoelig, want een kleine aanpassing in de DOT-diagnosecode en/of -activiteitencode geeft als resultaat een ander product dat vaak meer oplevert. En wat heb je aan kostenhomogene producten als je niet weet waarvoor je betaalt, omdat de diagnose onvolledig en dus onbruikbaar is? De informatie blijft ver achter bij de inspanning die de ziekenhuizen in de registratie steken.

NZa
Maar er is meer. De NZa vaardigt ieder jaar de beleidsregels uit, die de ziekenhuizen in hun registratie moeten implementeren. Per 1 januari 2012 was er nogal het een en ander veranderd. Zo is de definitie van een opname drastisch anders en dat betekent nogal wat voor de inkomsten van de ziekenhuizen. Zeker omdat per 1 januari 2013 de minister de prestatiebekostiging (70% van de ziekenhuisproducten is vrij onderhandelbaar) heeft ingevoerd. Er is een vangnet constructie in 2012 en 2013, mocht het ziekenhuis geld mislopen, maar die is weer gebaseerd op de “oude” registratiewijze. Het gevolg is dat een aantal ziekenhuizen hun activiteiten op twee manieren zijn gaan registreren om toch maar op veilig te spelen. Anderen kiezen voor de weg van de burgerlijke ongehoorzaamheid en interpreteren de definities van het NZa in hun eigen voordeel. Is dit wat onze minister van VWS onder transparantie in de zorg verstaat?

DRG
Misschien wordt het tijd dat we het bureaucratisch monster van DBC en DOT inleveren voor het internationaal bewezen rekenmodel van de Diagnose Related Groups (DRG). Een uniforme wijze van registreren, gegevens die informatiewaarde hebben en een uniform informatiemodel. Het bespaart niet alleen veel op de registratie, het geeft werkelijk inzicht in de morbiditeit en de kosten, de trend en realiseert de samenvatting tot een kostenhomogeen product. Bovendien zijn de aan de code gerelateerde tarieven berekend in samenwerking met specialisten. De tarieven, gekoppeld aan de DBC-codes zijn door het management bepaald!

Koos Dirkse