Menu

Géén Nationaal Zorgfonds en géén afschaffing eigen risico!

De uitslag van de verkiezingen zijn bekend en de meerderheid van de zetels die nodig zijn om te kunnen regeren zijn bekend. Laten we alvast vooruit kijken naar de formatie en wat het kan betekenen voor de zorg. Het parlement heeft 150 zetels. Om te kunnen regeren is een meerderheid van de zetels wenselijk. Een combinatie van VVD, CDA, D66 en een christelijke partij tekent zich af.

Alle partijen die genoemd zijn hiervoor, zijn geen voorstander van het nationale zorgfonds of het afschaffen van het eigen risco. Dit betekent dat het huidige beleid, om de zorgkosten niet teveel te laten groeien, alsmede het eigen risico in stand te houden, voortgezet zal worden.

Interessant is de publicatie van de jaarcijfers van Achmea deze week. Bepaald geen feest als het om de zorg gaat! Gestegen kosten, in het bijzonder door de gestegen medicijnkosten. De voorspelling die Achmea deed is dat de premie en de eigen bijdragen fors omhoog moeten om het tij te keren.

Wel gaat meer geld naar de verpleeghuizen om de kwaliteit van de zorg daar te verbeteren. Verder hebben we geen bijzondere maatregelen voorbij zien komen.

Wij verwachten dat met het huidige stelstel de druk op tarieven en vergoedingen zal blijven bestaan en dat er wellicht minder vergoedingen in het basispakket en beperkte prijsdalingen in de tarieven te verwachten zijn. Het is het enige middel zonder zware ingrijpen in het stelsel om de kosten te kunnen beteugelen.
Kortom de druk op de regelgeving blijft en zal toenemen bij licht dalende prijzen voor de prestaties en behandelingen.

Zorgaanbieders kunnen dan niet anders dan de warme band met de patient te koesteren en te vergroten en zelf blijven innoveren en scherp te blijven op inkoop om het rendement dat er is te behouden.
Kortom weinig grote veranderingen maar beperkte bijstellingen.

De kiezer heeft beslist !

Koos Dirkse