Menu

Collectieve inkoop apparatuur, zorg- en geneesmiddelen

De kosten van geneesmiddelen maken een groot deel uit van de zorgkosten. Met name de vergrijzing en het beschikbaar komen op de markt van dure nieuwe geneesmiddelen, verklaart het grootste deel van de stijging. In brede zin wordt er in de zorg vaak niet gekeken naar collectief inkopen en onderhandelen. Immers, het wordt toch wel vergoed, dus bij wie ligt nu de prikkel om te komen tot lagere kosten? Maatschappelijk gezien zijn we er allang van overtuigd dat de zorgkosten niet eindeloos kunnen doorstijgen.

Tegelijkertijd willen we wel graag alle mogelijke middelen kunnen aanwenden voor genezing. Tijd voor ingrijpende maatregelen.

Onlangs is er in de mondzorg de Dentale Inkoop Coöperatie gestart met opmerkelijke resultaten. Het collectief onderhandelen heeft ertoe geleid, dat de kosten van kleingoed (8-10% van de praktijkkosten) met gemiddeld 20% konden dalen. Dit door scherp te onderhandelen zonder concessies te doen op kwaliteit. Kort samengevat dezelfde producten voor minder geld. En dit is nog maar het begin!

Kan dit ook met ziekenhuizen? Zeker! En het is de moeite waard om een inkoopbureau aan het werk te laten gaan en namens alle ziekenhuizen de kosten naar beneden te brengen.

Het oprichten van een centrale inkooporganisatie en het gezamenlijk afdwingen van stevige kortingen verdient een serieuze kans! Als alle ziekenhuizen de inkoopgegevens en de leverancierslijsten bij elkaar voegen kunnen er zonder twijfel resultaten worden geboekt.

Voorbeeld: Als een medicijn in Portugal 35% van de Nederlandse prijs kost, kopen we via Portugal in.

Helemaal als er voor producten en leveranciers meerdere mogelijkheden zijn, dan liggen de voordelen voor het oprapen. Een onafhankelijk bureau dat puur op de korting wordt afgerekend, zoals bij dentale markt, werkt super effectief.

Bovendien kunnen door centrale facturatie en het overslaan van tussenpersonen nog meer voordelen geboekt worden. Prijsdaling in plaats van prijsstijging moet nu het motto worden.

Er blijft voor de fabrikanten en leveranciers genoeg over!

Koos Dirkse