Menu

Wildgroei in de volumenormen

CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot benadrukt dat volumenormen op zich goed zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. ‘Maar als verzekeraars afwijken van de volumenormen die de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben opgesteld, dan vraag ik mij af of dat echt elke keer wel noodzakelijk is. Uiteindelijk zijn de artsen de echte specialisten en behoren zij en niet de verzekeraars daarover te gaan.’

Kort nadat de minister van VWS stellig heeft verkondigd dat 2015 het jaar van de transparantie is, komt het bericht dat de verzekeraars de ziekenhuizen voor dezelfde behandeling verschillende volumenormen opleggen. In de wirwar aan wetten, regelgeving, regeltjes en procedures, waar de gezondheidszorg houtje-touwtje-paperclip bijeengehouden wordt, is de patiënt het spoor al lang bijster. Zijn zorgverzekering stuurt hem voor een behandeling naar een ziekenhuis ruim 100 kilometer verderop omdat daar de relatie kwaliteit-kosten voor zijn behandeling het meest optimaal zou zijn.
Zijn vrouw, verzekerd bij een concollega zorgverzekeraar kan voor dezelfde behandeling in het ziekenhuis om de hoek terecht.

Dit gegoochel met minimale volumes voor het bepalen van de kwaliteit ruikt heel sterk naar euro’s. Een lesje uit de marktwerking: des te groter het volume, des te lager de prijs. De kwaliteit van zorg is dus niet de prioriteit, maar het kostenvoordeel voor de verzekeraar. Door het opschroeven van de volumes zonder cijfermatige opbouw van de relatie die dat heeft met de geleverde kwaliteit en dan met name op de uitkomst van de behandeling, balanceren de zorgverzekeraars op de rand van laakbaar handelen. Nooit ofte nimmer mag kwaliteit van zorg gebruikt worden voor de camouflage van lagere kosten; dat is ronduit onethisch handelen.

De NZa, als waakhond bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, dient de zorgverzekeraars onmiddellijk te sommeren om de onderliggende stukken met de onderbouwing van de volumeophoging te overleggen. Als dat niet mogelijk of onvoldoende onderbouwd is, dienen de contracten, die gebaseerd zijn op de opgehoogde volumes, onwettig te worden verklaard. Het staat de zorgverzekerden vrij om hierover aan de bel te trekken bij de waakhond NZa.

En, alle Nederlanders zouden dat moeten doen als we de regie over onze eigen gezondheid in eigen hand willen houden!

Koos Dirkse