Menu

Zonder patiënt is het zorgteam niet compleet!

Een titel boven een artikel in Zorgvisie. Zover is het dus al gekomen: de patiënt mag er bij zijn, maar het moet niet…………………..

Patiënt centraal
De patiënt is het middelpunt van het zorgteam. Zonder de patiënt is het doel en de reden van het zorgteam niet volledig. Het is essentieel dat alle leden van het zorgteam, inclusief artsen, verpleegkundigen, therapeuten en andere professionals, de patiënt centraal stellen in hun zorgbenadering. Het luisteren naar de behoeften en zorgen van de patiënt, het respecteren van hun autonomie en het samenwerken met hen in hun zorgplan zijn allemaal cruciale aspecten van het bieden van hoogwaardige zorg.

In de dynamische wereld van de gezondheidszorg, waar technologieën evolueren en behandelingsmethoden voortdurend verbeteren, is er één kernprincipe dat altijd constant moet blijven: het centraal stellen van de patiënt. Dit principe, dat niet alleen een filosofie is maar ook een praktische benadering van zorgverlening, plaatst de patiënt in het middelpunt van alle beslissingen en acties binnen het zorgsysteem. Het gaat verder dan alleen het genezen van ziekten; het gaat over het creëren van een omgeving waarin de patiënt zich gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelt gedurende hun hele zorgtraject.

Het Individu achter de Diagnose
Het centraal stellen van de patiënt begint met het erkennen van de uniciteit van elk individu dat zorg nodig heeft. Een persoon is meer dan alleen zijn of haar medische aandoening; ze hebben hun eigen waarden, voorkeuren, doelen en angsten. Door deze factoren te begrijpen en te integreren in het behandelingsproces, kunnen zorgverleners een meer persoonsgerichte aanpak ontwikkelen die beter aansluit bij de behoeften van de patiënt.

Empathie en Communicatie
Empathie is een hoeksteen van het centraal stellen van de patiënt. Het gaat niet alleen om het begrijpen van de fysieke symptomen, maar ook om het inleven in de emotionele ervaringen van de patiënt. Het tonen van empathie creëert een band van vertrouwen tussen de patiënt en de zorgverlener, waardoor open communicatie en een effectieve behandelingsrelatie mogelijk worden.
Communicatie is een andere cruciale component. Het gaat niet alleen om het verzenden van informatie van de zorgverlener naar de patiënt, maar ook om het actief luisteren naar de zorgen, vragen en feedback van de patiënt. Een open dialoog bevordert gedeelde besluitvorming, waarbij de patiënt een actieve rol speelt in het bepalen van hun behandelingsplan en het nemen van beslissingen over hun gezondheid.

Continuïteit van Zorg
Het centraal stellen van de patiënt vereist ook een holistische benadering van zorg, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van het welzijn van de patiënt. Dit omvat niet alleen medische behandelingen, maar ook psychosociale ondersteuning, educatie en follow-up na ontslag uit het ziekenhuis. Door continuïteit van zorg te waarborgen, kunnen zorgverleners de patiënt helpen bij het navigeren door complexe gezondheidssystemen en bij het bevorderen van een betere gezondheidsresultaten op lange termijn.

Technologie als Hulpmiddel, Niet als Doel
In de moderne gezondheidszorg is technologie een onschatbaar hulpmiddel geworden voor het verbeteren van diagnostiek, behandeling en patiëntenzorg. Echter, het gebruik van technologie mag nooit het centraal stellen van de patiënt in de weg staan. Het moet eerder worden ingezet om de zorgervaring te verbeteren, de toegang tot zorg te vergroten en de efficiëntie van processen te verhogen, terwijl het menselijke aspect van de zorg behouden blijft.

Conclusie
Het centraal stellen van de patiënt is niet alleen een ethische verplichting, maar ook een cruciale factor voor het leveren van hoogwaardige en effectieve zorg. Door empathie, communicatie, continuïteit van zorg en een holistische benadering te omarmen, kunnen zorgverleners een omgeving creëren waarin de patiënt zich gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelt tijdens hun reis naar gezondheid en welzijn.

Tot slot
Ofwel: marktwerking draait om niets anders dan om macht, financieel gewin, postjespikken, vriendjespolitiek, corruptie.
En denk niet dat de hoogste gezagvoerder, in ons geval VWS, erboven staat. Nee, het is een onderdeel, een radertje in het mechanisme van zakkenvullers dat helemaal niet begaan is met zorg, laat staan goede zorg.
Trouwens in dat rijtje van zakkenvullers en megalomane egoïsten draaien de pensioenfondsen vrolijk fluitende mee: de geldpotten stromen over dus graaien maar. En de spaarder? Wie is dat?

De oude Romeinen ten tijde van Julius Caesar wisten het al: je kan niet zonder soldaat, een senator mis je écht niet. Dit blijft dus niet goed gaan.
Times they are a changin’: draai het nog eens: Bob Dylan, een nummer dat dateert uit 1964 en is dus 50 jaar oud maar nog steeds héél erg actueel.

Koos Dirkse