Menu

Nieuwe website van ZN en NVZ

Op donderdag 31 juni jl. werd de website ‘dezorgnota.nl’ geïntroduceerd. Het was een gezamenlijk initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Verenigingen van Ziekenhuizen (NVZ). Op deze website wordt aan de patiënt/verzekerde uitleg gegeven over de vernieuwde zorgnota en de zorgkosten.

Patiënten ontvangen voor behandelingen die per 1 juni 2014 in ziekenhuizen zijn gestart een nieuwe zorgnota. Hierop staan het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd.
Toen ik de betreffende website www.dezorgnota.nl opende viel ik van mijn stoel van verbazing!

Hoe onduidelijk en weerzienwekkend kun je een website bouwen. Maar er zal wel een tweede website volgen, waarop uitleg wordt gegeven hoe je de site www.dezorgnota.nl moet interpreteren.

Nu even terug naar de basis, wat aan het geheel ten grondslag ligt.

De uitleg over de factuur
Alle mooie pogingen van ZN en NVZ ten spijt, het blijft dweilen met de kraan open. Het is als het plakken van pleisters, terwijl een transplantatie nodig is.
Een nota in de gezondheidszorg hoort zelfverklarend te zijn. Het geeft een antwoord op de vragen:
• wat is er aan de hand?
• wat is eraan gedaan?
• en hoeveel kosten je die onderzoeken en behandelingen?

Ga toch weg met een productprijs, wat zegt dat de patiënt?
De jongens en meisjes van ZN en NVZ hebben het nog steeds niet begrepen. Niet moeilijk als de gemiddelde leeftijd van de bestuurder 55 jaar zou zijn en de meesten een loopbaan in de zorg achter de rug hebben. Ze hebben geleerd voor de patiënt te denken en te vertellen wat zij goed voor hem of haar houden. Liefst zo omfloerst mogelijk en daar past zo’n productinformatie in. Zegt namelijk niets, of in ieder geval heel weinig. Beroepsblind noemen we dat. Terwijl de patiënt al lang veel en veel mondiger is en gewoonweg recht heeft op duidelijkheid.

Hoe simpel kan het zijn!
Het zit er dus niet in dat ze dit bij ZN en NVZ begrepen hebben en ze blijven blind voor de ontwikkelingen. Ontwikkelingen zoals die door Google en Apple geïnitieerd worden: De gegevens zijn van de patiënt en voor de patiënt, gewoon in de taal die je spreekt en begrijpt.
En daar moet een reële prijs aanhangen, niet meer en niet minder!

Koos Dirkse