Menu

Zorg big business in Europa

In haar beantwoording van Kamervragen (www.pdfarchief.com/beleid/zorgfr1.pdf) aan het Kamerlid Van Gerven (SP) op 1 april 2014, erkent minister Schippers, dat Achmea gigantische winst maakt op de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Daarnaast blijken de zorgverzekeraars ruim drie miljard euro aan reserves te bezitten. Zij neemt dit als kennisgeving aan.

Zorgverzekeraars
Vergeten wordt, dat de minister geen enkele restrictie kan opleggen aan commerciële ondernemingen. En de Nederlandse zorgverzekeraars worden door de EU gezien als commerciële bedrijven. Daarom staat het hen dus vrij om zoveel winst te maken als maar mogelijk is. Het is de basis van de door haar bejubelde marktwerking. In de begroting wordt berekend wat men aan kosten verwacht en mede op die basis wordt de premie vastgesteld. Probeert de zorgverzekeraar vervolgens de kosten te reduceren, dan stijgt hun winst .

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
De OESO heeft becijferd, dat Nederland het op één na duurste land voor zorg ter wereld is. Alleen de VS moeten we nog voor ons laten. Op basis van het BBP (Bruto Binnenlands Product) bedragen de zorgkosten in Nederland 14,7 %, in de VS ligt het aandeel op 17,4. Na Nederland volgen Frankrijk met 11,6%, Duitsland 11,6% en Denemarken met 11,1%. De conclusie: de zorg wordt in Nederland duur betaald.

Europese Unie (EU)
De Nederlandse (zorg)verzekeraars worden door de EU gezien als commerciële ondernemingen. Het zal dan ook niet lang meer duren dat de EU de grenzen opengooit voor internationale zorgverzekeraars. Grote verzekeraars, zoals de machtige DKV (Duitsland) zullen hier dan direct gebruik van maken, de Nederlandse zorgmarkt opgaan en vele relatief kleine nationale zorgverzekeraars van de markt duwen.
Een logische stap, want hoewel de kosten voor de zorg hoog zijn, voor 2014 zijn die geraamd op 90 miljard euro. is er veel winst te behalen.
Enerzijds is het maatschappelijk nog steeds geaccepteerd dat de Nederlandse bevolking de stijging van de premie en het eigen risico ieder jaar opnieuw voorgeschoteld krijgt. Anderzijds is er de winstmaximalisatie door bezuinigingen.
Als er dan nog op eis van de EU wordt overgegaan op een overzichtelijk en transparant Europees declaratiesysteem, mede op basis van de DRG (Diagnosis Related Groups) systematiek in plaats van de huidige bureaucratische en geld verbrandende DBC/DOT, valt er minimaal zo’n twintig procent te bezuinigen. In euro’s: ruim achttien miljard euro. Waarom? Transparantie, vergelijkbaarheid en lest but not least schaalvergroting. Precies als marktwerking uit het boekje.
De (internationale) zorgverzekeraars zullen het spel slim spelen en hun winsten maximaliseren.

Tot slot
De minister zal dus vaag moeten blijven in haar beantwoording van deze Kamervragen. Door de opgelopen zorgkosten en de grip die de EU binnenkort op de Europese zorgmarkt krijgt, wordt het ‘Point of No Return’ langzamerhand bereikt

Koos Dirkse