Menu

Sterftecijfer OK?

Vanmorgen heb ik de artikelen over het sterftecijfer gelezen. ErasmusMC weigert de cijfers te publiceren. Elf ziekenhuizen publiceren de cijfers niet. De NZa gaat voor sancties. Dat is het perspectief van de media. De reacties die erop geschreven worden, komen vanuit verschillende gezichtspunten. De één stemt in met de weigeraars, omdat de berekening niet deugt, een ander perspectief wil dat er nu eens echt werk gemaakt wordt van sancties, geen woorden maar daden.

En vraag ik me dan af, waar is het perspectief van de patiënt? Die cijfers zijn er immers toch voor de patiënt? Of hebben we dat helemaal verkeerd begrepen en zijn die cijfers er enkel en alleen voor zorgverzekeraars om de financiële teugels bij een slechter dan gemiddelde uitkomst aan te trekken? Of zijn de cijfers de munitie voor de marktstrategen, die ze zullen uitbuiten tot het laatste cijfer achter de komma?

Wat heb je eigenlijk als patiënt aan die cijfertjes? Niet zo heel veel. Wil je ze kunnen interpreteren, dan moet je beschikken over een aardige mathematische en statistische kennis. Je kunt natuurlijk ook afgaan op de verklaring van de markt- en communicatiestrateeg van het ziekenhuis. Maar dat zou ik niet doen, bij uitstek ongeloofwaardig, dus zelf die cijfers onderzoeken. Stel dat je die stap hebt genomen en je hebt te maken met een geloofwaardige uitkomst en dus een betrouwbaar ziekenhuis.

Stop, die laatste opmerking gaat weer te ver. Vorige week is namelijk ook een Europees onderzoek verschenen naar de relatie sterfte, opleiding en aantal verpleegkundigen. Die variabelen worden mooi niet meegenomen in de berekening van de HSMR, het gestandaardiseerd sterftecijfer. Wat geeft het rapport als uitkomst? Nederland is een middenmotor, het sterftecijfer ligt op 1,5%, na de operatie (vergelijk het met België: 1,2%). Het aantal verpleegkundigen per patiënt is relatief hoog, maar de opleiding dan weer beduidend lager dan gemiddeld.

Als je het rapport leest en de uitkomst naast het sterftecijfer legt, komen bij de kritische patiënt heel wat vragen op. Het continue knijpen in personeel en het toelaten van verpleegkundigen met lage opleiding mede uit financieel oogpunt, zet de kwaliteit van zorg onder druk en verhoogt het sterfterisico. Een dagelijks fluctuerend risico in een doorsnee Nederlands ziekenhuis.
Morgen eerst maar even bellen naar het ziekenhuis en vragen hoeveel verpleegkundigen op de verpleegeenheid chirurgie werken en wat hun opleidingsniveau is?

Koos Dirkse