Menu

Zorg en wantrouwen bevestigd!

Heeft u al gehoord van het nieuwe Expertisecentrum Zorgfraudebestrijding (EZB) in Driebergen? In februari 2013 hebben negen partijen, de NZa, IGZ, Belastingdienst, FIOD, inspectie SZW, OM, ZN, CIZ en VWS de Taskforce Integriteit Zorgsector opgericht en een convenant afgesloten om de samenwerking te intensiveren.

Een van de eerste resultaten van deze taskforce is het besluit tot oprichting van het EZB. Het EZB gaat zich onder andere richten op het verzamelen en verwerken van (digitale) gegevens om zo onregelmatigheden en fraude op te kunnen sporen. Dit centrum zal vanaf 1 januari 2014 volledig operationeel zijn.
Voorwaar een selecte club die bij elkaar getrommeld is om het gerommel in de zorg te analyseren. Gerommel in de zorg zegt u? Ja, er is immers geen zicht op risico en onregelmatigheden en daarmee is de toon gezet.

Hoe zou dat nu zo ver gekomen zijn?
De selecte club zou eerst eens naar het verleden moeten kijken om te analyseren waarom vertrouwen plaats maakt voor wantrouwen. Om het heden en de toekomst te snappen, is kennis van het verleden essentieel. De registratie en de administratie in de zorg hebben zich ontwikkeld tot bureaucratische systemen, die enkel nog door doorwrochte experts begrepen kunnen worden.
Dit gekoppeld aan jaarlijkse onbegrijpelijke updates, die uitzondering op uitzondering stapelen, moeten wel leiden tot fouten, omdat mensen en systemen het niet meer kunnen bijbenen. Fouten die het expertisecentrum direct al als risico en onregelmatigheid zal bestempelen.
Over vertrouwen in de zorg gesproken….

Hoe kan het beter?
Door de koe bij de horens te pakken en de registratie en administratie in de zorg simpeler te maken. Gewoonweg door vast te leggen wat je doet. Voor die actie heb je geen overbetaalde consultants externe bureaus en managers nodig, het is een normale zaak voor de zorgverlener en de ICT-leveranciers. Uit die gegevens leid je de zorg- en financiële administratie af. Het zou de zorg er niet alleen een stuk veiliger op maken, maar ook een stuk efficiënter. De nieuwe praatclub laat echter zien dat het helaas niet die kant op gaat, maar de zoveelste rapportenmakers zijn.
Voelt u zich nog lekker als u straks naar uw dokter gaat voor uw jaarlijkse griepprikje? Nee? Het is wantrouwen wat er heerst, onuitroeibaar is en de nieuwe epidemie wordt.

Het is zoveelste ‘rapportenclubje’ dat in het leven is geroepen. Alleen de gemeentepolitie ontbreekt er nog maar aan…….

Koos Dirkse