Menu

Diagnose: SPE

In deze tijd wordt het steeds meer een tendens om de gehele dag je smartphone in de hand te hebben. Zit men in een bespreking, op een verjaardag of op het toilet, er moet digitaal worden gecommuniceerd. Gesprekken vis-a-vis zijn vrijwel niet meer mogelijk. Is men in de auto onderweg, dan krijgt de bestuurder al gauw het idee dat hij of zij alleen in de auto zit, want de bijrijder communiceert via sociaal media.

Pijn
Nu al doen zich de eerste verschijnselen voor van pijn rond de elleboog. Oorzaak hiervan is de oneigenlijke houding van de arm en het gewricht. Continu de arm omhoog in 90 graden om het schermpje goed te kunnen zien. Of men nu staat, loopt, zit of (nog erger) ligt. In de laatste houding doen de klachten zich nog meer voor, doordat men de arm gebogen omhoog houdt! De pijn heeft een sterke relatie met de tenniselleboog (epicondylitis lateralis). Volgens de richtlijnen kan deze ontstaan wanneer de arm minimaal twee uur per dag in een ’90-graden-houding’ verkeert.

Diagnose
Waaruit bestaan de klachten? Pijn in het voorste botje (epicondylus lateralis) van de elleboog. De spier op de onderarm richting de hand is sterk verhard en er is een uitstraling naar de schouder en nek tot aan het schouderblad toe. Men heeft moeite om met de hand neerwaartse druk uit te oefenen en weerstand te bieden. Er bevindt zich een slijmbeursontsteking in de elleboog (epicondylitis).

SPE
Naast de tenniselleboog (buitenzijde), golfelleboog (binnenzijde) zou ik graag de term SPE (SmartPhone Elleboog) willen invoeren (Om dit nu direct ‘Morbus Dirkse’ of ‘De ziekte van Koos’ te noemen, gaat wat ver). Een nieuw fenomeen in deze ‘snelle’ tijd. Deze aandoening zal zich in toenemende mate gaan voordoen. De aandoening valt niet zozeer onder de beroepsziekten, hoewel de werkgevers er wel veel mee geconfronteerd (gaan) worden.

Behandeling
Om te beginnen zal men de blootstelling aan de risicofactoren moeten verminderen of elimineren. Met andere woorden: gebruik de smartphone (voorlopig) alleen voor de hoogst noodzakelijke dingen. Geef de arm rust! Helpt dat niet, dan kan men de huisarts raadplegen voor eenzelfde behandeling als de eerder genoemde tenniselleboog.

Koos Dirkse