Menu

Verschrijving of zorgfraude?

Het zal nog een hele klus worden om juridisch te bewijzen dat er sprake is van fraude bij de zorgdeclaraties. Is het registreren en factureren van een nieuwe diagnose fraude? Is het uitvoeren van een verrichting enkel en alleen om een beter betaald product uit de grouper (vertaalt de diagnose- en verrichtingencode naar een declaratiecode) te laten lopen fraude?

Uitgelokte zorg
Dit laatste noemen ze ook wel ‘uitgelokte zorg’. Een misselijkmakende managementterm, die de schuld toeschuift aan ‘ het systeem’. Dit laatste is een entiteit en daar heb je geen binding mee. In mijn ogen echter is het de patiënt willens en wetens blootstellen aan extra, onnodige risico’s. Het gaat namelijk ver over de ethische grenzen heen (de patiënt is bijvoorbeeld nooit ofte nimmer geïnformeerd over het waarom van de verrichting) en dit behoort dus bestraft te worden.

Ethiek
De ethiek is trouwens ver onderbelicht in de media. Natuurlijk, ethiek is een moeilijk onderwerp, maar bestuurders (de bedrijfsverantwoordelijken) hebben willens en wetens de grenzen van het voor de patiënt aanvaardbare ver overschreden. Enkel en alleen voor het eigen financieel gewin.
Heeft men ook wel eens gedacht aan die honderden prestatie-indicatoren die de ziekenhuizen samenstellen en nu dus niets, maar dan ook helemaal niets, voorstellen? Ze zijn gebaseerd op valse diagnosen en de verrichtingen kloppen niet. Het is een farce ten top, waarbij dus nu ook IGZ en ZN in het spel zijn.
En je denkt toch niet dat als de ziekenhuizen de grenzen van het aanvaardbare op het gebied van de factuur aan hun laars lappen, ze de grenzen wel zouden eerbiedigen als het om de kwaliteit gaat? Nee, ook daar moet je de ziekenhuizen niet meer in vertrouwen, want voor die kwaliteit worden ze betaald. Met andere woorden: kwaliteit = euro……….

En wat nu?
Krijgen de ziekenhuizen een boete en moeten ze het teveel gedeclareerde terugbetalen? Dat zou wel het minimum moeten zijn. En wat gebeurt er met de verantwoordelijken, de bestuurders? Ontslag? Als de bestuurders blijven zitten, wentelen die de kosten af op het personeel: kortom een nieuwe ontslagronde. Dat mag niet gebeuren, dus: bestuurders eruit, ziekenhuizen onder curatele tot de financiën weer op orde zijn. Dat betekent niets anders dan dat de marktwerking wordt opgeschort tot er schoon schip is gemaakt binnen de ziekenhuizen en bij de zorgverzekeraars er sluitende controleprocedures zijn op de registratie, de factuur en de kwaliteit.

Koos Dirkse