Menu

Achmea: Economische groei bepaalt zorggroei

Het jaar is nog maar nauwelijks uit de pamper en er worden alweer nieuwe balletjes opgegooid om de zorgkosten in de hand te houden. In principe zijn die balletjes nuttig om de politieke meute scherp te houden. Alleen moet je wel met een betere onderbouwing komen dan Achmea presteert.

Om de zorgkosten in de hand te houden staat een aantal gereedschappen tot de beschikking. Vervelend is dat die gereedschappen stuk voor stuk de zorgvraag van de patiënt en zijn portemonnee raken:

  • Selectie aan de poort. Als de patiënt de specialist met de zorgvraag raadpleegt is dat voor eigen kosten;
  • Verhogen van de zorgpremie en/of het eigen risico;
  • Invoeren van remgeld. De patiënt betaalt een deel van de behandeling zelf;
  • Verlagen van de tarieven van de zorgproducten. De zorgverzekeraar beslist minder te betalen voor de verleende zorg. Dit onderwerp heeft vooral consequenties voor de financiële huishouding van de zorgverleners;
  • Een combinatie van bovenstaande punten.

Ik kan je verzekeren dat de komende jaren die onderwerpen op de politieke agenda komen te staan. Voorzichtigheid en goed rekenaarschap blijft geboden. De kosten kunnen voor de zorgverzekeraar dan wel in de hand gehouden worden, voor de patiënt lopen ze wel degelijk op. En dan komt dat schokkende percentage van 40% van het gezinsinkomen aan zorgkosten ineens wel heel dichtbij!

Koos Dirkse