Menu

Verhaal achter een verhaal

NVZ en NFU publiceren de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen over 2011 niet. Waarom niet? Daar blijven ze heel vaag over: De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) zou nog altijd niet geschikt zijn om ziekenhuizen onderling te vergelijken? Hoezo niet geschikt? En als de HSMR niet zou deugen, waarom laten ze het publiceren van de cijfers dan over aan de ziekenhuizen zelf?

De grootste boosdoener in de HSMR is de Landelijke Medische Registratie (LMR) die in veel ziekenhuizen een rommeltje is door een onvolledige registratie van diagnoses en verrichtingen. Er is echter meer aan de hand. De Nederlandse ziekenhuizen kloppen zich op de borst met hun EPD ontwikkelingen.

Er gaat bijna geen dag voorbij of ze pochen in de media over de stappen die ze maken. Het enige wat we ze na kunnen geven is dat ze miljoenen aan zuur neergetelde verzekeringspenningen in hun EPD stoppen. Alleen de juiste diagnose- en verrichtingencodes genereren die nodig zijn voor de LMR en dus de HSMR, dat lukt ze niet.

Dit betekent niets anders dan dat er van een eenmalige registratie en een eenheid van taal, op beide begrippen is een goed EPD gebaseerd, geen sprake is. Ofwel: de single-point-of-truth, één opslagpunt voor de medische gegevens, een basiseis voor de patiëntveiligheid, hebben de ziekenhuizen nog steeds niet gerealiseerd.

Het verhaal achter het verhaal: de gegevensverzameling in de Nederlandse ziekenhuizen is een rommeltje!

Koos Dirkse