Menu

Salarisingreep bestuurders

Ruud Lapré plaatste op zondag 28 oktober 2012 het artikel in Zorgvisie: ‘Salarisingreep bestuurders is in strijd met eigendomsrecht’. Het is begrijpelijk dat de heer Lapré, voorzitter van de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de Zorg) zich hierover zorgen maakt. Hij ziet namelijk voor zijn club de inkomens zeer drastisch dralen. Toch kan deze ingreep rechtmatig worden verdedigd.

Zorgverzekeraars hebben een andere status dan ‘gewone’ verzekeraars. Zij hebben immers te maken met twee soorten cliënten: die van de (verplichte) basis verzekering (gedelegeerd door de overheid) en de cliënten, die vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten.

Al jaren pleit ik voor een systeem, waarbij de premies inkomensafhankelijk worden. Hierdoor gaan de lagere inkomens minder premie betalen dan de hogere inkomens. De hogere inkomens zullen hier vrijwel niets van merken, doordat er een deel via de belastingen terugvloeit naar de minder betaalden, middels de zogenoemde zorgtoeslag.
Door deze ontwikkeling kunnen de instanties die de zorgtoeslag berekenen en uitbetalen worden opgeheven. Het scheelt vele honderden miljoenen euro’s. Dit is ook het voorstel van het nieuw te vormen kabinet.
Omdat iedere burger verplicht is de basisverzekeringspremie te betalen, moet dit worden geïnd door de belastingdienst, net als de AOW. Doet men dit niet dan ontstaat er een nieuw fenomeen: de zorgverzekeraars zullen de basispremie individueel moeten gaan berekenen. Dan verschuift men de werkzaamheden van de eerdere zorgtoeslagberekeningen naar de zorgverzekeraars en worden daar weer instanties voor in het leven geroepen. Al dan niet gefinancierd door de overheid.

Mocht men overgaan tot de inning van de basisverzekeringspremie door de belastingdienst, dan vloeien deze werkzaamheden weg bij de zorgverzekeraars en heeft men daar alleen te maken met een vrijwillige (aanvullende) verzekering. Slechts dan is een zorgverzekeraar te vergelijken met andere verzekeraars en heeft de heer Lapré recht van spreken.
Maar zolang er sprake is van een verplichte verzekering, die is gedelegeerd door de overheid, dient het bestuur van de verzekeraar zich neer te leggen bij de richtlijnen die deze overheid heeft opgesteld.

Koos Dirkse