Menu

De zorg in de verkiezingsprogramma’s

Enige tijd geleden las ik in Zorgvisie dat het Radboudziekenhuis (UMCN) zijn personeelsbestand wil afbouwen.

Het is het zoveelste ziekenhuis in rij dat personeel op straat zet, terwijl de vraag naar zorg aalleen maar toeneemt (volumestijging). Waarom wordt er eigenlijk in het personeelsbestand van zoveel ziekenhuis geschrapt?

Omdat de ziekenhuizen investeringen doen in zaken die niet altijd direct noodzakelijk zijn:

  • (Ver-)nieuwbouw Het opleuken in het kader van de doorgeschoten marketing. Het waandenkbeeld ten top: mensen kiezen voor een leuk uiterlijk.
  • (Te) dure ICT. Waarom een Amerikaans EPD en dus betalen voor functionaliteiten die we in onze West Europese ziekenhuisorganisaties niet nodig hebben en dus niet gebruiken?

In een economisch moeilijke tijd zullen ook de ziekenhuizen de tering naar de nering moeten zetten en functionele zorg bovenaan het lijstje moeten zetten. En dat blijft gewoon mensenwerk!

Koos Dirkse