Menu

Prima-Pas, patientgebonden dossier van de toekomst

Dit jaar is het 45 jaar geleden, dat ik mijn informatica opleiding afrondde. Hiermee kon ik in 1974 al in drie computertalen programmeren. Microsoft bestond nog niet en het merendeel van de bevolking wist niet eens wat een computer was. De ontwikkeling van de automatisering ging vervolgens exponentieel, vooral de laatste jaren, hoewel sommige systemen, zeker binnen de zorg, achterbleven. Toch is er één systeem in ontwikkeling, dat er boven uit steekt en de patient meer zeggenschap zal geven binnen het zorgtraject. Omdat dit systeem is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en hier geen dure overhead en winst tegenover staat, wil ik deze zogenaamde ‘Prima-Pas’ graag toelichten.

Zorgstelselstatus
Binnen de zorgsector zijn veel projecten gerealiseerd. Zeker twee projecten blijven achter in deze ontwikkeling:

 1. Het digitale zorgdossier;
 2. De registratie van materialen/implantaten.

De registratie van materialen/implantaten
Om met het laatste te beginnen. Er waren problemen met implantaten. Hoe vind je de patiënten die zo’n implantaat hebben. De minister gaf aan, dat hiervoor (nog) geen registratie is. Men wacht op de richtlijnen van de EU, die hiermee in 2021 komt. Onbegrijpelijk vind ik dat. In 1984 had ik binnen mijn systeem, waar 44 ziekenhuizen op aangesloten waren, een tariefgroep gecreëerd, waarin alle materialen stonden geregistreerd. Indien de patient een pacemaker, vaatprothese of ander materiaal geimplanteerd kreeg, werd de code van het implantaat uit die tabel aan de patientgegevens gekoppeld. Als een implantaat niet aan de eisen voldeed, typte men het codenummer in en alle patienten binnen het ziekenhuis werden geselecteerd. Nu met alle informatica mogelijkheden schijnt dit niet te kunnen!

Het digitale zorgdossier
In 2002 is gestart met de opzet van een Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Dit is niet een eenduidig systeem, want ieder automatiseringssysteem heeft zijn eigen EPD. Om de systemen met elkaar te laten communiceren heeft men het Landelijk Schakel Punt (LSP) opgericht. Hierdoor kan de zorgverlener gegevens van de patient opvragen bij een andere instelling. Zijn hierdoor alle gegevens van de patient te verkrijgen? Het antwoord is nee! Ten eerste moet de instantie zijn aangesloten op het LSP en daarnaast moet de patient hiervoor toestemming hebben gegeven.
Mijn mening over dit EPD is kort: het is net zo achterhaald als de benaming ‘elektronisch’, dat in de jaren zeventig werd gebruikt voor rekenmachines! Waarom werkt dit niet:

 • Het is door het management gecreeerd van achter een bureau, waarbij de zorgprofessional weinig was betrokken;
 • De patient is geen eigenaar van zijn eigen gegevens en heeft zelf geen inzicht hierin.

Hoe creëer je een digitaal zorgdossier
De eerst aangewezene om een dossier te ontwikkelen is de huisarts. Deze kent de patient het beste en functioneert als een spin in het web van alle zorgverleners. Stel de patient centraal! Op basis van de gegevens binnen het dossier dat de huisarts van de patient heeft aangelegd kan het digitale zorgdossier worden ontwikkeld. Is de basis hiervoor afgerond, dan kan de huisarts aan de slag om het dossier bij verschillende patienten te testen. Ook moeten hierbij ander beroepsgroepen worden betrokken, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Zo ontstaat er een compleet zorgdossier, dat is uitgetest binnen de praktijk.

De Prima-Pas
De aankondiging van de ‘nieuwe patiënt’, de veranderende eerstelijnszorg en de digitale ontwikkelingen in de consumentenmarkt is voor de Leidse huisarts Walter Schrader aanleiding geweest om, in samenwerking met veel disciplines uit de eerste lijn, een digitaal zorgdossier te ontwikkelen. Dit dossier is rondom de patient gebouwd. Deze Prima-Pas is een zorgsysteem, dat de patient:

 • een centrale rol geeft;
 • direct ondersteunt in het ontwikkelen van eigen zorg voor zijn gezondheid;
 • in staat stelt zijn eigen professionele zorg te organiseren.
Prima-Pas bestaat uit een digitaal patiëntgericht zorgdossier, dat samen met een praktijkmanagementsysteem, als volwaardig HIS (Huisarts Informatie Systeem) de huisarts alle functies biedt, die hij nodig heeft om effectief zijn dagelijkse praktijk te voeren. Ook kan de huisarts de patient volledige ondersteuning bieden voor zijn zelfzorg.
Prima-Pas is gebaseerd op CitoView, een digitaal platform voor huisartsenzorg, dat in de afgelopen jaren succesvol werd ontwikkeld dankzij testen, feedback en veelvuldige iteraties in nauwe samenwerking met huisartsen en POH’s (Praktijk Ondersteuner Huisarts). Dit Prima-Pas CitoView platform onderscheidt zich vanwege de volgende kwaliteitskenmerken:
 1. HIS, KIS (Keten Informatie Systeem) en digitaal zorgdossier worden centraal beheerd en ontsloten vanuit één database;
 2. Digitaal Zorgdossier (EPD) wordt primair en in zijn volledigheid beheerd door de patiënt;
 3. Bevat alle kernfuncties zoals vereist door NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) Referentiemodel;
 4. Bevat unieke functies, die voortkomen uit nauwe samenwerking met huisartsen en POHs;
 5. Modulair opgebouwd en kan direct reageren op nieuwe ontwikkelingen en gebruikerseisen;
 6. Volledig cloud-based en kan secure vanuit elke locatie worden benaderd;
 7. Klaar voor een eerste opschaling naar tenminste 500.000 patiënten.
De huisarts is voor de Prima-Pas de poortwachter. Beter kun je hiervoor niet hebben!

Wat mag de patient verwachten
Op dit moment biedt het CitoView/Prima-Pas-platform een unieke waardevolle set van functies, die zijn gevormd dankzij jarenlange interactieve ontwikkeling, gebaseerd op een patiengerichte huisartsenzorg. Met CitoView online/Prima-Pas is een zorgsysteem gebouwd, dat de patient een nog centralere rol geeft en de patient direct ondersteunt in het ontwikkelen van eigen zorg voor zijn gezondheid.
Alle gegevens over gezondheid kunnen worden opgeslagen in het eigen medisch dossier, de Prima-Pas. Ook de informatie, afkomstig van andere huisartsen, mantelzorgers, fysiotherapeuten, specialisten, apothekers, psychologen en alternatieve zorgverleners kunnen daarin worden opgeslagen. Maar ook in het buitenland, op vakantie of voor zaken, zijn, in geval van nood, altijd de essentiële medische gegevens beschikbaar.

Tot slot
De CitoView online/Prima-Pas is een systeem, dat is ontstaan vanuit de dagelijkse (huisarts)praktijk. De kosten voor deze volledige HIS bedragen een fractie van de meeste systemen, die voor de huisarts op de markt zijn. De kosten voor de patient om altijd en overal zijn medische gegevens (Prima-Pas) beschikbaar te hebben bedragen € 1 (één euro) per jaar!

Raadpleeg hiervoor de website www.prima-pas.nl

Dit artikel in PDF-format vindt u hier!
Koos Dirkse