Menu

Onbegrepen ziekten – Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben aandoeningen, waarvoor geen diagnose is te stellen. Deze (niet-erkende) ziekten worden onder de noemer SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) geplaatst. De artsen kunnen geen medische oorzaak vinden.

Tijdens de anamnese probeert de arts de klachten te inventariseren aan de hand van het SCEGS-model:

  • Somatisch;
  • Cognitief;
  • Emotioneel;
  • Gedragsmatig;
  • Sociaal.

Vervolgens vindt er aanvullend onderzoek plaats. Solk is te verdelen in drie categorieën:

  • mild;
  • matig-ernstig;
  • ernstig.

Enkele voorbeelden, die binnen SOLK gerangschikt zijn:

Solk is geen diagnose, maar kan gezien worden als ‘overige aandoeningen’. In de beschrijving van Solk komen psychische klachten sterk naar voren en daardoor wordt het vaak afgedaan met: ‘het zit tussen de oren!’.
De patiënten die hieraan lijden schieten hier niets mee op. Zij hebben het gevoel, dat zij niet serieus worden genomen, sterker nog: omdat hun aandoening niet officieel erkend is ontstaan er problemen met ziekmelding. Ook de uitkeringsinstantie UWV kan hier niets mee en betalen ook niet uit. ‘Het is schandalig om hun klachten af te doen als aanstellerij, alleen omdat artsen de oorzaken niet kunnen vinden!’, aldus Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek aan het UMCG. “Er gaat veel meer geld en aandacht naar de officiële ziekten”. Verder vindt Rosmalen, dat onbegrepen klachten gemiste diagnoses zijn!

De stichting ‘Healthy Community Foundation (HSF)’ wil de strijd aangaan voor deze mensen en in overleg gaan met de betrokken instanties, zoals patiëntenverenigingen, overkoepelende organen voor de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, politiek, etc. De besprekingen zullen erop gericht zijn om meer begrip en erkenning voor deze ziekten te krijgen. Daarbij zullen voorbeelden uit het buitenland worden gebruikt, waar sommige aandoeningen wel erkend zijn.

Koos Dirkse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *