Menu

Menswaardige laatste levensfase


De laatste tijd ben ik mij aan het oriënteren op de opzet van woon/zorgfaciliteiten voor mensen met dementie. Dit doe ik samen met mijn stichting, de ‘Healthy Community Foundation’. De schrijnende beelden, die je soms ziet hoe deze, meestal oudere mensen, vaak aan hun lot worden overgelaten, raken de mens diep. Hebben deze mensen, die hielpen Nederland op te bouwen, dit verdiend? Dit moet echt anders. Ieder mens die zorgbehoevend is, heeft recht op een warm menswaardig bestaan. Zeer veel is hen al ontnomen!

Voorbereiding
Om informatie in te winnen over de opzet, heb ik enkele zorgboerderijen en woon/zorgcentra bezocht. De faciliteiten die hier worden geboden en de opstelling, die het personeel ten opzichte van de bewoners heeft, is hartverwarmend.
We weten, dat het helaas ook vaak anders is. Mensen, die nooit uit bed komen, eenmaal per week gedoucht worden, soms uren in hun eigen ontlasting liggen, niet naar buiten kunnen gaan, omdat het personeel hier geen tijd voor heeft. En dan de lege blik in de ogen van de mensen, wachtend op……
Onze stichting heeft het voornemen om te starten met een eerste locatie en vervolgens meerdere centra in het land op te zetten. Er is geen enkele sprake van enig winstbejag. Alle gelden zullen worden besteed aan zorg, die nodig is voor deze patiënten. Geen onnodige en overdadige uitgaven, geen managers of ingehuurde consultants en de medewerkers ontvangen een reëel inkomen. Transparantie over de uitgaven staat bij ons hoog in het vaandel. Ook willen wij graag gebruikmaken van vrijwilligers.

Particulier – niet-particulier
Je start met een bedrijfsplan. Onderdeel hiervan vormen uiteraard de kosten en de vergoedingen die je ontvangt. Nu werk ik al een kleine veertig jaar in de zorg en weet vrij veel van het eerste- en tweedelijns zorgstelsel. Maar op het gebied van langdurige zorg schiet duidelijk mijn kennis te kort. Onderzoeken door vele telefoontjes te plegen en afspraken te maken om erachter te komen hoe die vergoedingen zijn opgesteld. Je wordt van hot naar her gestuurd en meer duidelijkheid komt uiteindelijk langzaam op gang.
Twee zorgverzekeraars zijn bereid om mijn vragen te beantwoorden, contact te onderhouden en mij van informatie te voorzien. Wat mij wel opviel tijdens mijn kruistocht is de vraag: Gaat u een centrum voor particulier, niet-particulier of beide opzetten. Mijn eerste gedachte was: hier ook al?
Onze visie is de opzet van een centrum waar personen met dementie terecht kunnen, waar zij goed verzorgd worden, ongeacht of ze particulier zijn of niet-particulier. Nu kan er in het ‘normale’ leven wel veel onderscheid zijn tussen mensen met geld en mensen die het minder hebben (gehad), maar ik vind in deze laatste levensfase het belangrijker om de zorg te bieden die nodig is en hen weer ‘enige levensmoed in te blazen’.

Opzet
Onze stichting ziet de opzet van deze woon-zorg omgeving als een verlengstuk van het ’thuis wonen’, aangevuld met de zorg die nodig is. Ook als partners niet gescheiden wensen te worden, moet de wederhelft ook in het huis kunnen worden ondergebracht.
Er zal zeer veel tijd worden besteed aan de bewoners door goede verzorging, persoonlijke hygiëne, uitjes, dagbeleving, knutselen, etc. Ook mensen, die nog thuis wonen kunnen hier terecht voor dagbesteding en gezamenlijk de dag bij ons doorbrengen met veel activiteiten.

Inventarisatie
Wij zullen het zeer op prijs stellen als er mensen zijn, die ons op de een of andere manier een warm hart toedragen en ons zouden willen bijstaan, meedenken of adviseren over de opzet, de financiering en de locaties. Bevinden zich in mijn netwerk personen, die veel weten over de WLZ, wat je aan vergoedingen kunt verwachten, zodat het kostenplaatje rond komt? Daarnaast vragen wij ook financiers/beleggers om hun hart voor deze zorg open te stellen en hun (zeer belangrijke) steentje bij te dragen. Onze gedachten gaan uit naar boerderijen, kloosters, voormalige zorgcentra, die tegen een redelijke bedrag of huur aan ons worden kunnen worden aangeboden.
Dit is voor de eerste fase, de opzet. Vervolgens zullen wij oproepen gaan plaatsen voor echtparen/partners, liefst met een zorgachtergrond, die het beheer van het centrum op zich willen nemen en tegelijk volop willen meedraaien als verzorgers. Ook doen wij een beroep op verpleegkundigen, verzorgers en vrijwilligers.

Tot slot
Ik hoop op veel respons en dat we het eerste huis nog dit jaar kunnen realiseren.
Naast dit project zal de stichting zich ook richten op herinvoering van verzorgingshuizen, waar ouderen kunnen wonen met verzorging naast de deur. Ook staan wij voor vernieuwing van verpleeghuiszorg. Mensen met een chronische aandoening, zoals COPD, willen wij een menselijker bestaan geven met voldoende faciliteiten en personeel, zodat er niet continu een beroep moet worden gedaan op familieleden, vrienden en bekenden om de zorg op zich te nemen. Die kunnen hun bezoektijd dan meer besteden aan de patient.
Het is voor ons ook onbegrijpelijk, dat zorgcentra/verzorgingshuizen voor ouderen zijn opgeheven. Vele ouderen zouden graag verhuizen naar een (kleinere) beschermde woonomgeving, voorzien van alle faciliteiten en waar de dag kan worden doorgebracht met leeftijdsgenoten. Hier is ook veel eer aan te behalen. Meer informatie over onze stichting is hier te vinden.

Reacties zien wij graag tegemoet via: info@stichtinghcf.nl

Koos Dirkse