Menu

Reuzenberenklauw, nooit aanraken!

Er bestaan meer dan zestig soorten van de berenklauw. Deze tref je vaak in bermen en langs de slootkant aan. De meeste planten zijn niet ongevaarlijk, maar de reuzenberenklauw ( Heracleum mantegazzianum ), die oorspronkelijk uit de Kaukasus en Centraal-Azië komt, spant hierin de kroon. Mens en dier kunnen hier behoorlijk ziek van worden. Het sap, in combinatie met vocht en zonlicht, kan ernstige huid- en oogirritatie, pijnlijke blaarvorming, permanente littekens, blindheid en derdegraads brandwonden veroorzaken. Contact tussen de huid en het sap van deze plant vindt plaats door de borstelharen op de stengel of door het breken van de stengel of bladeren.

Wat is Reuzenberenklauw?
De reuzenberenklauw is een plant afkomstig uit de Kaukasus en Centraal-Azië, die in veel delen van Europa en Noord-Amerika als invasieve soort wordt beschouwd. Hij kan tot vijf meter hoog groeien en produceert grote bloemschermen van witte bloemen. Zijn stengels zijn dik, met paarse vlekken en bedekt met grove witte haren.

Habitat en Verspreiding
De reuzenberenklauw groeit het liefst in vochtige, vruchtbare bodems zoals die langs rivieren, wegbermen en weilanden te vinden zijn. Door zijn agressieve groeipatroon kan hij inheemse plantensoorten verdringen en ecologische verstoringen veroorzaken. Deze invasieve soort verspreidt zich gemakkelijk door zijn grote aantal zaadjes, die door wind en water over grote afstanden worden verspreid.

Gezondheidsrisico’s
Een van de grootste problemen met de reuzenberenklauw is het sap, dat furanocoumarinen bevat. Deze chemische stoffen kunnen ernstige huidirritaties veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid en vervolgens worden blootgesteld aan zonlicht. Deze aandoening, bekend als fotodermatitis, leidt tot pijnlijke blaren en brandwonden die vergelijkbaar zijn met tweedegraads brandwonden. Het is dus van cruciaal belang om directe aanraking met de plant te vermijden en bij contact de huid onmiddellijk met water en zeep te wassen en blootstelling aan zonlicht te vermijden.

Gevaren van Aanraking
De grootste bedreiging van de reuzenberenklauw komt van zijn sap. Dit sap bevat chemische verbindingen genaamd furanocoumarinen. Wanneer deze stoffen in contact komen met de huid en vervolgens aan zonlicht worden blootgesteld, kunnen ze ernstige huidirritaties veroorzaken, bekend als fotodermatitis.

Symptomen van Fotodermatitis

 1. Roodheid en Jeuk: Binnen 24 uur na contact kan de huid rood en jeukend worden.
 2. Blaren: De huid kan vervolgens blaren ontwikkelen die lijken op tweedegraads brandwonden.
 3. Pigmentatie: Na genezing kunnen donkere pigmentvlekken op de huid achterblijven, die maanden tot jaren zichtbaar kunnen blijven.
 4. Pijn: De aangedane plekken kunnen pijnlijk zijn, vooral bij blootstelling aan zonlicht.

Hoe identificeer je een reuzenberenklauw?
De reuzenberenklauw is een tweejarig of overblijvend kruid in de wortelfamilie (Apiaceae) dat kan groeien tot meer dan 4 meter. De holle, geribbelde stengels worden 5 tot 10 cm in diameter en hebben donker rood-paarse vlekken. Zijn grote samengestelde bladeren kunnen tot 1,50 cm breed worden. De witte bloemhoofdjes kunnen tot een diameter van 75 cm worden.

Wat te doen bij contact met reuzenberenklauw
Was de getroffen plekken op de huid onmiddellijk grondig met water en zeep en houdt het gebied 48 uur buiten het bereik van zonlicht. Deze plant vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid; raadpleeg uw arts als u denkt dat u bent verbrand door reuzenberenklauw. Als je denkt dat je een reuzenberenklauw in je buurt hebt, raakt deze NIET aan. Gemeente zijn alert op de aanwezigheid van berenklauwen. Heeft u een berenklauw gezien dan kunt u dit melden.

Waar vind je de reuzenberenklauw?
De Reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het Kaukasusgebergte tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Deze plant werd geïntroduceerd in Europa en het Verenigd Koninkrijk in de late negentiende eeuw en aan de Verenigde Staten in het begin van de twintigste eeuw als siertuinplant. De Reuzenberenklauw groeit langs beken en rivieren en in velden, bossen en bermen. De plant geeft de voorkeur aan open locaties met veel licht en vochtige grond, maar hij kan ook groeien in gedeeltelijk schaduwrijke habitats.

Inlandse berenklauw
De gewone berenklauw is een soort dat van nature in Europa voorkomt en behoort tot de schermbloemenfamilie (Apiaceae). Wereldwijd komen circa 3500 soorten voor, verdeeld over 440 geslachten.
Deze plant wordt maximaal anderhalve meter hoog. Hij komt veel voor langs dijken, in bermen, langs wegen en in graslanden. Hij bezit een ruwe beharing en groeit voortvarend op vochtige, stikstofrijke grond.
De plant kan, in veel mindere mate dan de reuzenberenklauw, voor irritatie zorgen. De aanraking, in combinatie met zonlicht, kunnen veel jeuk, roodheid en irritatie zorgen tot zelfs bloedblaren toe. De stoffen, die hiervoor verantwoordelijk zijn komen algemeen bij de schermbloemigen voor en heten furanocumarines.

Pas op met huisdieren!
Honden lopen graag langs slootkanten en door bosjes en struiken. Let daarbij goed op, dat er geen berenklauw op zijn pad staat. Even aanraken is voldoende om de huid te laten verbranden-

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een indrukwekkende maar gevaarlijke plant die oorspronkelijk uit de Kaukasus en Centraal-Azië komt. Deze plant is tegenwoordig echter ook in Europa en Noord-Amerika te vinden, waar hij bekend staat als een invasieve soort met ernstige gevolgen voor de lokale flora, fauna en de gezondheid van mensen.

Beschrijving

Reuzenberenklauw is een plant die zowel door zijn omvang als door zijn uiterlijk opvalt. De plant kan een hoogte bereiken van 3 tot 5 meter, met bladeren die tot 1,5 meter breed kunnen worden. De dikke, groene stengels zijn bedekt met grove witte haren en vertonen vaak paarse vlekken. In de zomer produceert de plant grote, witte bloemschermen die tot 50 centimeter in diameter kunnen zijn.

Habitat en Verspreiding

De reuzenberenklauw groeit het liefst in vochtige, vruchtbare bodems zoals die langs rivieren, wegbermen en weilanden te vinden zijn. Door zijn agressieve groeipatroon kan hij inheemse plantensoorten verdringen en ecologische verstoringen veroorzaken. Deze invasieve soort verspreidt zich gemakkelijk door zijn grote aantal zaadjes, die door wind en water over grote afstanden worden verspreid.

Gezondheidsrisico’s

Een van de grootste problemen met de reuzenberenklauw is het sap, dat furanocoumarinen bevat. Deze chemische stoffen kunnen ernstige huidirritaties veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid en vervolgens worden blootgesteld aan zonlicht. Deze aandoening, bekend als fotodermatitis, leidt tot pijnlijke blaren en brandwonden die vergelijkbaar zijn met tweedegraads brandwonden. Het is dus van cruciaal belang om directe aanraking met de plant te vermijden en bij contact de huid onmiddellijk met water en zeep te wassen en blootstelling aan zonlicht te vermijden.

 1. Blaren: De huid kan ernstige blaren ontwikkelen die lijken op tweedegraads brandwonden.
 2. Langdurige Effecten: Na genezing kunnen donkere pigmentvlekken op de huid achterblijven die maanden tot jaren zichtbaar blijven.
 3. Pijn: De getroffen huid kan pijnlijk en gevoelig blijven, vooral bij blootstelling aan zonlicht.

Directe Acties bij Contact

 1. Spoelen met Water: Was de getroffen huid onmiddellijk met veel koud water en zeep.
 2. Bescherm Tegen Zonlicht: Bedek de huid en vermijd blootstelling aan zonlicht.
 3. Medische Hulp: Zoek medische hulp als blaren of ernstige irritatie optreden.

Milieurisico’s

Naast de gezondheidsrisico’s voor mensen, vormt de reuzenberenklauw ook een bedreiging voor de lokale ecosystemen:

 1. Verdringing van Inheemse Soorten: De reuzenberenklauw kan agressief groeien en inheemse plantensoorten verdringen.
 2. Biodiversiteitsverlies: Door de inheemse flora te verdringen, vermindert de biodiversiteit in het gebied.
 3. Bodemdegradatie: De plant kan bijdragen aan bodemdegradatie door zijn dichte groei en grote bladmassa, die andere planten het licht en de ruimte ontneemt.

Beheersing en Verwijdering

Effectieve beheersing van de reuzenberenklauw vereist een combinatie van methoden:

 1. Mechanische Verwijdering: Snijd of graaf de plant uit, zorg ervoor dat alle wortels worden verwijderd om hergroei te voorkomen. Draag beschermende kleding en handschoenen.
 2. Chemische Bestrijding: Gebruik van geschikte herbiciden kan effectief zijn, maar moet met voorzichtigheid worden toegepast om schade aan andere planten en het milieu te minimaliseren.
 3. Bewustzijn en Educatie: Informeer het publiek over de gevaren van de reuzenberenklauw en hoe deze te herkennen en vermijden.

Conclusie

De reuzenberenklauw is een gevaarlijke invasieve plant die aanzienlijke gezondheidsrisico’s en ecologische schade kan veroorzaken. Het is essentieel om bewust te zijn van de gevaren, contact te vermijden en passende beheersmaatregelen te nemen om de verspreiding van deze schadelijke soort te voorkomen. Door gezamenlijk actie te ondernemen, kunnen we onszelf beschermen en onze natuurlijke omgeving behouden.

Koos Dirkse