Menu

Het management veroordeelt zichzelf

Op 25 oktober 2018 zijn twee ziekenhuizen failliet verklaard, het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. Beide ziekenhuizen maakten deel uit van de MC Groep van zorgondernemer Loek Winter. De economische haalbaarheid van beide ziekenhuizen waren onder het minimum gedaald. In alle correspondentie, die over deze faillissementen is gevoerd, wordt er weinig aandacht geschonken aan het personeel, de patienten en waar een ziekenhuis voor is bedoeld: zorg!

De kritiek van alle columnisten heeft één gemeenschappelijke deler: het gaat om marktwerking. De patient wordt amper gehoord en het zorgpersoneel besteedt liever alle aandacht aan hetgeen waarvoor ze zijn opgeleid: patiëntenzorg.
De groep critici, het management, is opgeleid tussen de papieren, laptops, tablets, het voeren van discussies en kijken alleen naar de economische haalbaarheid van een organisatie. De discussies worden dan ook gevoerd door en de columns gevuld met prietpraat van zorgeconomen, managers, consultants en meer van dit soort theoretici, die nog geen pleister van een injectienaald kunnen onderscheiden. Zij zijn vergeten waar een ziekenhuis voor dient: patientenzorg. Kreten als ‘Het ziekenhuis heeft geen overlevingskans’, ‘Ziekenhuizen moeten failliet kunnen gaan’ en ‘Het is daar al jarenlang een puinhoop’ zijn aan de orde van de dag.
Die beste stuurlui, die nu zo hard staan te schreeuwen vergeten één ding, dat dit slechte beleid niet wordt veroorzaakt door het zorgpersoneel, maar door hun collegae, het management. Als een ziekenhuis niet goed functioneert, dan moet men de ogen eens op zichzelf richten!
Het is echt beschamend, dat dit allemaal maar kan gebeuren, alleen over marktwerking praten, alleen maar bezig zijn met cijfertjes en tabellen, zo veel mogelijk fee uit de organisatie halen en vervolgens geen maatregelen nemen om het ziekenhuis gezond te maken.
En de minister, met alle aan het zorgkosteninfuus hangende organisaties, gaat gewoon hierin mee.

Het is inderdaad zo: als er geen patienten meer komen en het personeel is op straat gezet is een ziekenhuis verworden tot ‘een stapel stenen’!

Koos Dirkse