Menu

Sepsis, levensbedreigend!

Sepsis is het resultaat van een enorme immuunreactie op bacteriële infecties, die in het bloed terechtkomen. Het leidt vaak tot orgaanfalen of letsel. Sepsis is levensbedreigend, dat fataal of levensveranderend wordt voor veel mensen, die deze ‘bloedvergiftiging’ ontwikkelen. Schattingen voor het aantal ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten voor sepsis belopen ieder jaar ongeveer 1 miljoen mensen en staat in de top 10 van ziekten die leiden tot de dood.

Feiten over sepsis
Hier zijn enkele belangrijke punten over sepsis:

 • Sepsis is levensbedreigend;
 • De symptomen van sepsis kunnen lastig te herkennen zijn en kunnen worden aangezien voor andere ernstige ziekten;
 • Het direct krijgen van dringende medische behandeling is de sleutel tot de kansen om sepsis te overleven.

Wat is sepsis
Sepsis wordt gedefinieerd als “levensbedreigende orgaandisfunctie, veroorzaakt door een ontregelde reactie van de gastheer op een infectie“. In lekentermen is sepsis een levensbedreigende aandoening, die ontstaat wanneer de reactie van het lichaam op een infectie zijn eigen weefsels en organen beschadigt.

Septikemie leidt tot sepsis
Gifstoffen worden vrijgegeven door de bacteriën, die betrokken zijn bij septikemie. Het immuunsysteem zorgt voor een enorme ontstekingsreactie op deze gifstoffen – dit wordt sepsis genoemd.
De huidige definitie van sepsis is gebaseerd op relatief recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk begrip van de aandoening. Het ziekteproces wordt ook niet volledig begrepen, waarbij de behandeling nog steeds zeer uitdagend is.

Symptomen
De belangrijkste stap voor patiënten of mensen om hen heen die sepsis vermoeden, is dat zij:

 • proberen zelf geen thuisdiagnose te stellen;
 • zo snel mogelijk medische hulp zoeken – de symptomen van sepsis door een infectie zijn ernstig;
 • de symptomen kunnen ook wijzen op andere aandoeningen, waarvoor ook medische hulp nodig is.

De tekenen en symptomen van sepsis na een slechte infectie zijn vaak subtiel en kunnen worden aangezien voor andere ernstige aandoeningen.
Sepsis omvat echter meestal de volgende hoofdkenmerken bij iemand die een recente infectie heeft gehad en symptomen kunnen snel optreden. Het is vooral belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp in te roepen als sepsis een laat stadium heeft bereikt – ernstige sepsis of septische shock. De symptomen zijn vaak:

 • koorts (hoge temperatuur) en er kunnen rillingen optreden;
 • snelle hartslag / pols (tachycardie);
 • snelle ademhaling (tachypneu);
 • overmatig transpireren (diaforese).

Bel een ambulance wanneer sepsis wordt vermoed en de volgende situatie zich voordoet:

 • duizeligheid of flauwvallen;
 • verwarring of een afname van alertheid, of elke andere ongewone verandering in mentale toestand;
 • onduidelijke spraak;
 • diarree, misselijkheid en/of braken;
 • ernstige spierpijn en extreem algemeen ongemak;
 • ademhalingsmoeilijkheden – kortademigheid;
 • lage urineproductie (bijvoorbeeld een hele dag niet hoeven plassen);
 • huid die koud, klam en bleek is, verkleurd of gevlekt is;
 • huid die koel en bleek is aan de ledematen, wat wijst op een slechte bloedtoevoer (slechte perfusie);
 • bewustzijnsverlies.

Zoek medische hulp voor iedereen, ongeacht of de huid ongewoon warm of koud aanvoelt; beide kunnen op sepsis wijzen. Ouderen en zeer jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor sepsis na een infectie en ook kwetsbaarder voor de verergering van een sepsisaandoening.
Wanneer u medische hulp inroept, naar de afdeling spoedeisende hulp gaat of met artsen en verpleegkundigen spreekt, is het belangrijk om een recente infectie, chirurgische procedure of als de patiënt een aangetast immuunsysteem heeft, te vermelden.
Zo’n medische geschiedenis betekent eerder dat er een infectie is geweest, dit waarschuwt de artsen voor de mogelijkheid van sepsis als ze de typische kenmerken zien.

Oorzaken
Bacteriële infecties zijn de meest voorkomende oorzaak van sepsis. Elke lichamelijke infectie kan de aandoening veroorzaken en vooral de longen, urinewegen en de buikstreek zijn vatbaar.

Oudere mensen lopen meer risico op sepsis door veroudering en de effecten ervan op de immuniteit. De kans op het ontwikkelen van sepsis neemt ook toe na een operatie.

Risicofactoren
Als er symptomen van sepsis verschijnen, bel dan een ambulance.
Sepsis is mogelijk bij iedereen met een infectie die een complicatie ontwikkelt, maar de mensen met het grootste risico op sepsis zijn de zeer jonge kinderen en de ouderen en iedereen met deze risicofactoren:

 • Een verzwakt immuunsysteem
 • Chronische ziekte, waaronder diabetes, nier- of leverziekte, aids en kanker
 • Een ernstige wond, waaronder ernstige brandwonden

Kwetsbaarheid voor sepsis wordt steeds groter. Men denkt dat dit om een aantal redenen is:

 • Meer kansen voor infecties om ingewikkeld te worden – meer mensen hebben invasieve procedures en orgaantransplantaties en meer nemen immunosuppressiva en chemotherapieën
 • Toenemende antibioticaresistentie – microben worden immuun voor medicijnen die anders infecties zouden beheersen

Behandeling
Antibiotica alleen kunnen voldoende zijn in de vroege stadia van de aandoening, maar artsen moeten onmiddellijk een behandeling geven. Voor sepsis die in een later stadium wordt ontdekt, kunnen artsen een ziekenhuisbehandeling bieden aan een persoon op een intensive care-afdeling. Dit kan omvatten:

 • toediening van intraveneuze vloeistoffen
 • met behulp van vasopressoren
 • met behulp van centrale lijnen
 • nierdialyse starten
 • indien nodig andere middelen voor orgaanondersteuning beheren

In ernstige gevallen van sepsis kan een operatie nodig zijn. Dit omvat vaak het verwijderen van weefsel dat door de infectie is beschadigd.

Pasgeborenen
Sepsis kan voorkomen bij pasgeborenen. De baby ziet er lusteloos en onwel uit.
Het risico is hoger bij zuigelingen:

 • die prematuur worden geboren
 • met een laag geboortecijfer
 • met een lage APGAR-score
 • infectie bij de moeder of de aanwezigheid van streptokokken uit groep B in het rectum of de vagina

Sepsis komt vaker voor bij mannen
Vroege sepsis verschijnt vóór de leeftijd van 3 dagen en late sepsis is als symptomen verschijnen drie dagen na de geboorte.
De oorzaak van sepsis bij pasgeborenen kan viraal, bacterieel of schimmel zijn. Virale oorzaken zijn enterovirus, herpesvirus, simplexvius of adenovirus. De meest voorkomende bacteriële oorzaken zijn Escherichia coli (E. coli) en groep B streptococcus (GBS), die tijdens de bevalling aan het kind kunnen worden doorgegeven.
Risicofactoren die de kans op late-onset sepsis bij pasgeborenen omvatten medische behandeling zoals antibiotica, het gebruik van een katheter of voedingssonde of opname in het ziekenhuis.
Complicaties zijn encefalitis en meningitis. De behandeling is beschikbaar, maar sepsis kan fataal bij pasgeborenen, vooral die te vroeg geboren zijn.

Senioren
Ouderen hebben een hoger risico van sepsis als gevolg van:

 • andere bestaande aandoeningen, zoals kanker, diabetes of andere aandoeningen
 • enige tijd doorgebracht hebben in het ziekenhuis en in het bijzonder op de intensive care unit (ICU)
 • verminderde weerstand
 • functionele beperkingen, zoals het gevolg van degenerati van spieren en neurologische veranderingen
 • de gevolgen van de vergrijzing

Bij ouderen kan de eerste tekenen van sepsis moeilijker te herkennen dan bij jongere mensen, maar als de symptomen toenemen, kan de toestand van de persoon snel achteruit. Sepsis is het meest waarschijnlijk het gevolg van een luchtwegen probleem of een urogenitale infectie.
Behandeling is beschikbaar, maar ernstige sepsis is dodelijk in 50 tot 60 procent van de gevallen bij de senioren. Vroege behandeling heeft meer kans om effectief te zijn.

Koos Dirkse