Menu

Wuhan nCoV-2019

Er is een nieuw coronavirus in Wuhan City, provincie Hubei, China. Chinese autoriteiten hebben het nieuwe coronavirus geïdentificeerd, wat heeft geresulteerd in meer dan 40 bevestigde menselijke infecties in China en geëxporteerde gevallen in Thailand en Japan. De uitbraak in Wuhan, China, is in verband gebracht met een grote markt voor zeevruchten en dieren, wat wijst op een mogelijke zoönotische oorsprong van de uitbraak. Er zijn lopende onderzoeken om meer te leren.

Coronavirussen (CoV)
Coronavirussen vormen een onderfamilie van Virussen, de Coronaviridae, die thuishoren in de orde der Nidovirales.
Deze virussen veroorzaken ziekten, variërend van verkoudheid tot ernstig, zoals het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom (MERS-CoV) en Ernstig Acuut Respiratoir Syndroom (SARS-CoV).
Coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze worden overgedragen tussen dieren en mensen. Uit gedetailleerd onderzoek bleek dat SARS-CoV werd overgedragen van civetkatten op mensen en MERS-CoV van dromedarissen/kamelen op mensen. Verschillende bekende coronavirussen circuleren bij dieren, die nog geen mensen hebben besmet.

‘Wuhan-virus’
Op 31 december 2019 werd het WHO China Country Office geïnformeerd over gevallen van longontsteking met onbekende etiologie (onbekende oorzaak) gedetecteerd in Wuhan City, provincie Hubei, China. Een nieuw coronavirus (2019-nCoV) werd door de Chinese autoriteiten op 7 januari 2020 geïdentificeerd als het oorzakelijke virus.
Op 10 januari 2020 publiceerde de WHO een reeks tussentijdse richtlijnen voor alle landen over hoe ze zich op dit virus kunnen voorbereiden, zoals:

  • hoe ze op zieken kunnen monitoren
  • monsters kunnen testen
  • patiënten kunnen behandelen
  • infecties in gezondheidscentra kunnen bestrijden
  • de juiste benodigdheden kunnen onderhouden
  • kunnen communiceren met het publiek over dit nieuwe virus

Veel voorkomende tekenen van infectie zijn ademhalingssymptomen, koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan een infectie longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood veroorzaken.

Aanbevelingen
Op basis van de momenteel beschikbare informatie beveelt de WHO geen enkele beperking van reizen of handel aan. Landen worden aangemoedigd hun bereidheid voor noodsituaties op gezondheidsgebied te blijven versterken in overeenstemming met de International Health Regulations (2005). Standaardaanbevelingen om verspreiding van infecties te voorkomen zijn ondermeer:

  • regelmatig handen wassen
  • mond en neus bedekken bij hoesten en niezen
  • vlees en eieren grondig koken

Vermijd nauw contact met iemand die symptomen van een ademhalingsziekte vertoont, zoals hoesten en niezen.

Bron: WHO

Koos Dirkse