Menu

Middle East Respiratory Syndrome – MERS

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) is een ziekte die wordt veroorzaakt door een coronavirus (MERS-CoV). De meeste MERS-patiënten ontwikkelden ernstige aandoeningen van de luchtwegen met symptomen van koorts, hoest en kortademigheid. Ongeveer 3 of 4 van elke 10 met MERS gemelde patiënten zijn overleden.

Alle gevallen houden verband met het Arabische schiereiland. Gezondheidsfunctionarissen meldden de ziekte voor het eerst in september 2012 in Saoedi-Arabië. Door middel van retrospectief (achterwaarts kijkend) onderzoek hebben ze later vastgesteld dat de eerste bekende gevallen van MERS in april 2012 in Jordanië plaatsvonden. Tot nu toe zijn alle gevallen van MERS gekoppeld via reizen naar of wonen in landen op en nabij het Arabische schiereiland. De grootste bekende uitbraak van MERS buiten het Arabische schiereiland vond plaats in 2015 in de Republiek Korea. De uitbraak ging gepaard met een reiziger die terugkeerde van het Arabische schiereiland.

Mensen met MERS kunnen het virus verspreiden naar anderen. MERS-CoV is verspreid van zieke mensen naar anderen door nauw contact, zoals de zorg voor of het leven met een besmette persoon. MERS kan iedereen beïnvloeden en de patiënten varieerden in leeftijd van jonger dan 1 tot 99 jaar oud.

Onderzoekers blijven de MERS-situatie wereldwijd nauwlettend volgen. Ze werken samen met partners om de risico’s van dit virus, inclusief de bron, hoe het zich verspreidt en hoe infecties te voorkomen beter te begrijpen. Het potentieel voor MERS-CoV wordt erkend om zich wereldwijd te verspreiden en meer slachtoffers te veroorzaken. Er wordt volop informatie verstrekt aan reizigers en vele gezondheidsafdelingen, ziekenhuizen en andere partners werken samen om zich hierop voor te bereiden.

Koos Dirkse