Menu

Mutaties coronavirus

Wetenschappers hebben geconstateerd, dat het nieuwe coronavirus is gemuteerd en er twee stammen zijn. Onderzoekers in China hebben de twee verschillende soorten van het nieuwe coronavirus (aangeduid als L- en S-type) ontdekt, die wereldwijd infecties veroorzaken. De voorstudie werd op dinsdag 3 maart 2020 gepubliceerd in het tijdschrift National Science Review en werd uitgevoerd door wetenschappers van de School of Life Sciences van Peking University en het Institute Pasteur of Shanghai. Franse onderzoekers spreken dit echter tegen.

Nieuwe coronavirus is in staat tot exponentiële groei
Chinese onderzoekers constateren, dat de nieuwe coronavirusepidemie tijdens de eerste uitbraak van december vorig jaar tot begin januari, iedere 7,4 dagen verdubbelde. Zij ontdekten verder, dat het L-type virus veel voorkwam in de vroege stadia van de uitbraak en agressiever was. De frequentie en virulentie (schade dat het aanricht) van het virus zijn sinds begin januari afgenomen.
Het S-type bleek de voorouderlijke soort te zijn, evolutionair ouder en minder agressief. De onderzoekers stelden dat nieuwe variaties van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt kunnen worden veroorzaakt door ‘mutaties en natuurlijke selectie naast recombinatie (herschikking genetische eigenschappen)’.
“Deze bevindingen ondersteunen een dringende behoefte aan verdere onmiddellijke, uitgebreide studies die genomische (set van genen) gegevens, epidemiologische gegevens combineren en grafieken van de klinische symptomen van patiënten met coronavirusziekte 2019 (Covid-19) in kaart brengen,” zeiden ze.
Wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in de National Science Review, had vastgesteld dat de ziekteverwekker in 70% van de gevallen was gemuteerd in een L-stam, de meest recidiverende, en in een S- stam , waarvan wordt aangenomen dat het de primitieve is, waaruit het volgende afkomstig is, wat ook de meest agressieve en de snelst verspreide (hoge overdraagbaarheid) zou zijn.

Frans onderzoek
Onderzoekers uit Frankrijk spreken deze hypothese echter tegen. Zoals Le Figaro meldt, is de wetenschappelijke gemeenschap het helemaal niet eens met de resultaten van de Chinese onderzoekers: “Deze studie levert niet alleen technische fouten op, maar komt ook tot conclusies die grotendeels overdreven zijn. De auteurs hebben geen enkel element om te zeggen dat een van de twee stammen gevaarlijker is dan de andere, noch dat het twee verschillende virale lijnen zijn “, waren de woorden van Étienne Simon-Lorière, hoofd van het Laboratorium voor Evolutionaire Genomica van Virussen. Rna van het Pasteur Instituut .
Het onderzoek toont ook aan dat menselijk ingrijpen in de vroege stadia van de uitbraak in de Chinese provincie Hubei een kunstmatige selectie van virussen veroorzaakte, waardoor de verspreiding van de meer agressieve stam meer werd beperkt. Aan de andere kant is het mogelijk, dat het S-type virus vaker voorkwam in de casestudy’s, niet alleen Chinees, juist vanwege zijn kenmerken van lagere agressiviteit en daarom een ​​mildere selectieve druk heeft ondergaan.
“De mutaties die deze onderzoekers hebben geïdentificeerd, zijn niet de weerspiegeling van een evolutie van het virus, maar van de kleine wijzigingen zonder waargenomen effecten die te veel zijn geïnterpreteerd”, bevestigt professor Bruno Lina, hoofd van het National Reference Centre for Respiratory Viruses in Lyon.

Waarom zijn Franse artsen sceptisch?

  1. Volgens Chinees onderzoek is het gebaseerd op te weinig monsters, slechts 103 genetische sequenties;
  2. De aanhoudende komst van genetische mutaties wordt in feite verwacht voor dit type virus, zonder zich in de overgrote meerderheid van de gevallen te vertalen in een toename van het gevaar.

We hebben al de gelegenheid gehad om uit te leggen dat virussen voortdurend evolueren met de opkomst van nieuwe genetische kenmerken (mutaties, maar niet alleen) en hun stabilisatie in de populatie. De nieuwe kenmerken komen willekeurig naar voren, tijdens genoomreplicatie, het ‘instructieboekje’ voor levende wezens. Als de verandering de replicatieve capaciteit van het virus niet verandert, kan het worden overgedragen op het virale nageslacht en gestabiliseerd in de populatie.
De mutaties zijn voordelig, echter slechts zelden, veel vaker dodelijk, schadelijk of onverschillig aan het virus. RNA-virussen, zoals de coronavirussen waarvan Covid-19 deel uitmaakt, hebben een zeer hoge mutatiefrequentie en zelfs de eenvoudigste virussen genereren veel mutaties.

Mutaties
Mutaties treden op, omdat tijdens het virusreplicatieproces kleine “kopieerfouten” van de virale genetische code optreden. “In tegenstelling tot veel andere virussen”, legt Étienne Decroly, specialist in moleculaire virologie en directeur van de onderzoekssector bij het Cnrs (Centre National de la Recherche Scientifique) uit, “hebben coronavirussen de bijzonderheid dat ze een systeem hebben om deze fouten te herstellen, maar hun genoom het is zo lang dat ‘kwaliteitscontrole’ niet altijd werkt. Een kopie krijgt gemiddeld een kleine mutatie die uit het bewakingssysteem is ontsnapt.’
Desondanks wijst de onderzoeker erop: “het risico dat een mutatie leidt tot een verandering in de kenmerken van het virus is extreem laag. In 99,99% van de gevallen veranderen deze mutaties niets en daarom spreken we van stille mutaties “.
In de zeldzame gevallen waarin radicale mutaties optreden, leiden deze over het algemeen niet tot een gevaarlijkere virale vorm. Dit mechanisme wordt ook verklaard door het feit dat evolutie niet de meest dodelijke virussen selecteert, maar virussen die zich het beste verspreiden.

Het is in feite niet goed voor een virus om zijn gastheer te vernietigen, want ziekten zijn vaak een gevolg dat de ziekteverwekker niet wil, wat voortkomt uit de manier waarop het zijn drie existentiële problemen heeft opgelost, namelijk:

  1. voortplanting
  2. overdracht
  3. ontsnapping uit de geïnfecteerde cel.

In feite zijn er veel virale vormen die, hoewel aanwezig in een organisme, geen manifestaties van hun aanwezigheid geven, behalve in bepaalde gevallen, zoals voor herpes.
Zowel de gastheer als het virus hebben in feite een reproductief voordeel: de gastheer ontwikkelt afweer, het virus ondergaat continue veranderingen. Natuurlijke selectie bevordert, zoals reeds vermeld, die virussen met een slechte pathogene kracht (= die de gastheer niet elimineren) en in feite zijn veel virale infecties asymptomatisch.

Tot slot
De pathogeniteit, of het vermogen om een ​​ziekte te veroorzaken van Covid-19 (hoewel er bevestigde gevallen zijn van “gezonde dragers”, zoals die van het eerste geval in Duitsland) is echter niet onverschillig, ook al is de virulentie ervan relatief laag.
Een voorbeeld van dit evolutieproces is eerder waargenomen voor het Chikungunya- virus dat in de eerste jaren van deze eeuw is veranderd en het vermogen heeft gekregen om van de ene soort mug naar de andere over te gaan, een transformatie waardoor het meer overdraagbaar werd gevaarlijker. Daarom gaan mutaties over het algemeen in deze richting.

Koos Dirkse