Menu

Aandoeningen coronavirus

Gevallen van nieuwe coronavirusinfectie (COVID-19) nemen snel toe in de meeste landen in de hele wereld. Informatie over deze nieuwe virale infectie verandert snel en het is belangrijk om op de hoogte te blijven van het advies van federale en nationale gezondheidsdiensten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 geclassificeerd als een pandemie, aangezien de uitbraak zich nu over de hele wereld verspreidt. Gemeenschappen werken samen om de verspreiding ervan te beperken. Scholen sluiten, conferenties en openbare evenementen worden geannuleerd, zelfs professionele en universiteitssporten hebben toernooien geannuleerd of hun seizoenen opgeschort.

Coronavirus
Het nieuwe virus werd eind december voor het eerst gemeld in China. Op 11 maart had het meer dan 100 landen getroffen. Voor de meeste mensen, circa 80% van de gevallen, is de ziekte mild. Het virus kan echter een ernstige ziekte veroorzaken met complicaties, zoals longontsteking, orgaanfalen en overlijden. Oudere mensen, vooral met hart- of longziekte hebben een verhoogd risico. Ook patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes of kanker, lopen een groter risico op overlijden door COVID-19.

Aandoeningen
Het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-Cov-2), de ziekteverwekker van de nieuwe coronavirusziekte 2019 (COVID-19), vormt een ernstige bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid. De WHO heeft de uitbraak van een SARS-CoV-2-infectie tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid verklaard. Longletsels worden beschouwd als de belangrijkste schade, veroorzaakt door een SARS-CoV-2-infectie. Het is belangrijk dat mensen met gastro-intestinale (GI) en leveraandoeningen onder toezicht blijven door de COVID-19-uitbraak. Sommige mensen met actieve bezorgdheidsproblemen moeten mogelijk nog steeds worden gezien voor een persoonlijk gesprek.  In ernstige gevallen is echter ook leverbeschadiging in de loop van de ziekte gemeld. Evenzo hebben eerdere onderzoeken aangetoond dat leverschade vaak voorkwam bij patiënten, die waren geïnfecteerd met de andere twee zeer pathogene coronavirussen:

 1. ernstig acuut respiratoir syndroom (SARS-CoV)
 2. coronavirus van het Midden-Oosten van het ademhalingssyndroom (MERS-CoV)

Veel patiënten met gastro-intestinale en leveraandoeningen hebben langdurige immunosuppressieve medicatie nodig om hun ziekteactiviteit onder controle te houden. Dit omvat patiënten met:

 • inflammatoire darmaandoeningen of auto-immuunhepatitis
 • patiënten, die onlangs een levertransplantatie hebben ondergaan.

Andere patiënten hebben chronische ziekten die het risico op ernstige manifestaties kunnen verhogen als ze een COVID-19-infectie oplopen. Dit omvat mensen met cirrose, leverkanker, andere gastro-intestinale kankers, diabetes of voedingsstoornissen.

Wanneer is er een verhoogd risico op een COVID-19-infectie
Het virus dat de COVID-19-infectie veroorzaakt (SARS-CoV-2 genoemd) is een nieuwe infectie, die de mens niet eerder heeft aangetast. Daarom is er geen immuniteit voor deze infectie in de gemeenschap. De infectie lijkt te worden verspreid door druppeltjes in de lucht, wanneer u in nauw sociaal contact bent met iemand die hoest of niest. Het kan ook worden verspreid door besmette handen, oppervlakken of voorwerpen aan te raken en vervolgens de ogen, neus of mond aan te raken. Het virus is behoorlijk besmettelijk en iedereen loopt evenveel risico om het te krijgen.
De meerderheid van de patiënten met COVID-19 vertoont milde symptomen, waaronder een loopneus, keelpijn, hoesten of kortademigheid. De meeste mensen met een infectie hebben geen significante medische zorg nodig. Een ernstigere infectie kan longontsteking of duidelijke ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Er wordt aangenomen dat mensen met verminderde immuniteit, vanwege hun medicatie, gevorderde leeftijd of een onderliggende ziekte, het risico lopen op een ernstigere infectie.

Het verminderen van het risico om besmet te raken
Net als bij andere besmettelijke ziekten die van persoon tot persoon worden verspreid, is goede basishygiëne belangrijk. Dit omvat het vaak wassen van de handen met water en zeep gedurende minimaal een halve minuut en/of het gebruik van desinfecterende producten op basis van alcohol. U kunt ervoor kiezen om drukke gebieden zoals winkelcentra of sportevenementen te vermijden of uw reis te beperken, met name reizen naar het buitenland. Gezichtsmaskers worden niet routinematig aanbevolen. U kunt besluiten om niet naar ziekenhuizen te gaan om uw medische toestand te beoordelen.
Het is belangrijk om jezelf te beschermen tegen andere luchtweginfecties, die in deze tijd van het jaar veel voorkomen. Daarom wordt aanbevolen dat alle patiënten met verminderde immuniteit het griepvaccin (griepprik) krijgen, zodra het beschikbaar is. Het vaccin biedt de eerste drie tot vier maanden na vaccinatie optimale bescherming. Het wordt aanbevolen dat mensen die het afgelopen jaar een levertransplantatie hebben ondergaan, ten minste vier weken na de eerste vaccinatie een tweede griepprik krijgen. Pneumokokkenvaccinatie om de vijf tot tien jaar wordt ook aanbevolen voor mensen met verminderde immuniteit. Specifieke aanbevelingen variëren afhankelijk van leeftijd en eerdere vaccinatiegeschiedenis.

Wat te doen bij symptomen
De symptomen van een vroege COVID-19-infectie zijn vergelijkbaar met verkoudheids- en griepsymptomen en omvatten:

 • koorts
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • loopneus
 • keelpijn
 • (droge) hoest
 • slijm ophoesten
 • longontsteking
 • pijn in spieren en gewrichten
 • kortademigheid
 • diarree (soms)
 • misselijkheid en braken

Als u zich zorgen maakt dat u mogelijk geïnfecteerd bent, moet u uw huisarts of plaatselijke gezondheidsdienst bellen en hen uw bezorgdheid melden. Zij zullen u vertellen hoe u zich moet laten testen. U moet niet naar uw huisarts of de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan zonder vooraf te bellen. Als u erg onwel bent en kortademig bent, moet u mogelijk een ambulance bellen. Zorg ervoor dat u hen informeert dat u zich zorgen maakt dat u mogelijk een COVID-19-infectie heeft, zodat ze u op de juiste manier kunnen behandelen.

Pas uw medicatie niet zelf aan
Uw medicatie is voorgeschreven om uw medische toestand te beheersen en om deze goed onder controle te houden. Het stoppen van medicatie houdt het risico in van een slechte ziektebestrijding. Eventuele aanpassingen van uw medicatie mogen alleen plaatsvinden in overleg met uw behandelende arts. Als u onwel bent met COVID-19, kunnen de behandelende artsen uw medicatie tijdelijk stopzetten. Uw specialist moet op de hoogte worden gebracht als dit gebeurt, omdat mogelijk alternatieve medicatie nodig is.

Voer de strijd tegen infectie
Als u een hartaandoening heeft, moet u extra voorzichtig zijn om uzelf te beschermen tijdens de COVID-19-uitbraak. Hier zijn enkele manieren om gezond te blijven. Het is belangrijk voor patiënten met hartaandoeningen om de aanbevelingen van artsen op te volgen om infectie te voorkomen. Er is gebleken dat het virus zich van persoon tot persoon verspreidt binnen anderhalve meter van elkaar, nadat iemand met het virus niest of hoest. Defensieve stappen die iedereen kan nemen, zijn onder meer:

 • Vermijd mensen die ziek zijn
 • Was de handen grondig met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden
 • Bedek uw mond en neus als u hoest of gebruik de binnenkant van uw elleboog
 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan
 • Behandel oppervlakken, die vaak worden aangeraakt, zoals deurknoppen, handgrepen, stuurwielen of lichtschakelaars met een desinfectiemiddel om het virus te verwijderen
 • Mensen met een hoger risico moeten sociale afstand behouden door grote bijeenkomsten te vermijden en reizen te beperken.

Tot slot
Hoewel het nieuws over de virusuitbraak soms overweldigend lijkt, is het belangrijk om uw algehele gezondheid niet uit het oog te verliezen. Vergeet niet om gezond te eten, te sporten, voldoende te slapen en stress te vermijden. Als u symptomen ervaart, zoals koorts, hoesten of kortademigheid, bel dan uw arts.
Behandeling voor virusinfecties, waaronder COVID-19, omvat doorgaans rust en voldoende vocht tot u nemen. Als u hartfalen heeft, kan een teveel aan vocht in uw lichaam een ​​probleem zijn. Vraag dus uw zorgverlener naar extra controle die u mogelijk nodig heeft. Ook als u medicijnen gebruikt voor een bepaalde aandoening, waaronder hartaandoeningen of diabetes, kunnen er problemen optreden als u een dosis overslaat of helemaal stopt. Wijzig uw medicijnen of behandeling niet zonder eerst met uw zorgverlener te overleggen.

Koos Dirkse