Menu

Nipah-virus (NiV)

Nipah-virus is een zoönotisch virus (het wordt overgedragen van dieren op mensen) en kan ook worden overgedragen via besmet voedsel of rechtstreeks tussen mensen. Bij geïnfecteerde mensen veroorzaakt het een reeks ziekten, van asymptomatische (subklinische) infectie tot acute luchtwegaandoeningen en dodelijke encefalitis (hersenontsteking). Het virus kan ook ernstige ziekten veroorzaken bij dieren zoals varkens, wat leidt tot aanzienlijke economische verliezen voor boeren.

Uitbraak
Het Nipah-virus (NiV) is een lid van de familie Paramyxoviridae en het geslacht Henipavirus. NiV werd aanvankelijk geïsoleerd en geïdentificeerd in 1999 tijdens een uitbraak van encefalitis en luchtwegaandoeningen bij varkenshouders en mensen met nauw contact met varkens in Maleisië en Singapore. De naam is afkomstig van Sungai Nipah, een dorp op het Maleisische schiereiland waar varkenshouders ziek werden van encefalitis. Gezien de verwantschap van NiV met het Hendra-virus, werden vleermuissoorten snel uitgekozen voor onderzoek en werden vervolgens vliegende vossen van het geslacht Pteropus geïdentificeerd als de bron voor NiV.
Bij de uitbraak van 1999 veroorzaakte het Nipah-virus een relatief milde ziekte bij varkens, maar er werden bijna 300 gevallen van mensen met meer dan 100 sterfgevallen gemeld. Om de uitbraak te stoppen, werden meer dan een miljoen varkens geëuthanaseerd, wat een enorm handelsverlies voor Maleisië veroorzaakte. Sinds deze uitbraak zijn er noch in Maleisië noch in Singapore gevallen gemeld (noch bij varkens noch bij mensen).
In 2001 werd NiV opnieuw geïdentificeerd als de veroorzaker van een uitbraak van een menselijke ziekte in Bangladesh. Genetische sequentiebepaling bevestigde dit virus als het Nipah-virus, maar een andere stam dan die welke in 1999 werd geïdentificeerd. In hetzelfde jaar werd met terugwerkende kracht een nieuwe uitbraak geïdentificeerd in Siliguri, India, met meldingen van overdracht van persoon tot persoon in ziekenhuisomgevingen (nosocomiale transmissie). In tegenstelling tot de Maleisische NiV-uitbraak komen uitbraken bijna jaarlijks voor in Bangladesh en zijn er meerdere keren gemeld in India.

Overdracht
Overdracht van het Nipah-virus op mensen kan plaatsvinden na direct contact met geïnfecteerde vleermuizen, geïnfecteerde varkens of door andere met NiV geïnfecteerde mensen.
In Maleisië en Singapore werden mensen blijkbaar alleen besmet met het Nipah-virus door nauw contact met geïnfecteerde varkens. De bij deze uitbraak geïdentificeerde NiV-stam bleek aanvankelijk te zijn overgedragen van vleermuizen op varkens en vervolgens te zijn verspreid binnen varkenspopulaties. Incidentele infecties bij de mens waren het gevolg van blootstelling aan geïnfecteerde varkens. Bij deze uitbraak is geen melding gemaakt van overdracht van persoon tot persoon.
Omgekeerd wordt regelmatig overdracht van het Nipah-virus van persoon op persoon in Bangladesh en India gemeld. Dit wordt het meest gezien bij de familie en verzorgers van met Nipah-virus geïnfecteerde patiënten. Overdracht vindt ook plaats door directe blootstelling aan geïnfecteerde vleermuizen. Een bekend voorbeeld is de consumptie van onbewerkt dadelpalmsap dat besmet is met infectieuze vleermuisuitscheiding.

Tekenen en Symptomen
Infectie met het Nipah-virus wordt geassocieerd met encefalitis (hersenontsteking). Na blootstelling en een incubatietijd van 5 tot 14 dagen, presenteert de ziekte zich 3-14 dagen met koorts en hoofdpijn, gevolgd door slaperigheid, desoriëntatie en mentale verwarring. Personen met deze tekenen en symptomen kunnen binnen 24-48 uur in coma raken. Sommige patiënten hebben tijdens het eerste deel van hun infectie een luchtwegaandoening en de helft van de patiënten die ernstige neurologische symptomen vertoonden, vertoonde ook pulmonale symptomen.
Tijdens de uitbraak van de Nipah-virusziekte in 1998-99 waren 265 patiënten besmet met het virus. Ongeveer 40% van de patiënten die ziekenhuizen binnen werden gebracht met een ernstige zenuwziekte, stierf aan de ziekte. Er zijn langdurige gevolgen na infectie met het Nipah-virus waargenomen, waaronder aanhoudende stuiptrekkingen en persoonlijkheidsveranderingen.
Latente infecties met daaropvolgende reactivering van het Nipah-virus en overlijden zijn ook maanden en zelfs jaren na blootstelling gemeld.

Risico van blootstelling
In de uitbraak van Maleisië en Singapore ging de infectie met het Nipah-virus gepaard met nauw contact met met het Nipah-virus besmette varkens. In Bangladesh en India, waar het Nipah-virus vaker voorkomt, is blootstelling in verband gebracht met de consumptie van onbewerkt dadelpalmsap en contact met vleermuizen. Belangrijk is dat de overdracht van mens op mens is gedocumenteerd en blootstelling aan andere met Nipah-virus geïnfecteerde personen is ook een risicofactor.

Diagnose
Laboratoriumdiagnose van een patiënt met een klinische voorgeschiedenis van NiV kan worden gemaakt tijdens de acute en herstellende fasen van de ziekte door middel van een combinatie van tests. Pogingen tot virusisolatie en real-time polymerasekettingreactie (RT-PCR) van keel- en neusuitstrijkjes, hersenvocht, urine en bloed moeten worden uitgevoerd in de vroege stadia van de ziekte. Antilichaamdetectie door ELISA (IgG en IgM) kan later worden gebruikt. In dodelijke gevallen is immunohistochemie op weefsels die tijdens autopsie zijn verzameld mogelijk de enige manier om een ​​diagnose te bevestigen.

Behandeling
De behandeling is beperkt tot ondersteunende zorg. Omdat Nipah-virus encefalitis van persoon op persoon kan worden overgedragen, zijn standaard infectiebeheersingspraktijken en goede barrière-verpleegtechnieken belangrijk bij het voorkomen van ziekenhuisinfecties (nosocomiale overdracht).
Van het geneesmiddel ribavirine is aangetoond dat het in vitro werkzaam is tegen de virussen, maar tot nu toe zijn de onderzoeken bij mensen niet doorslaggevend geweest en blijft de klinische bruikbaarheid van ribavirine onzeker. Passieve immunisatie met behulp van een humaan monoklonaal antilichaam dat is gericht op het Nipah G-glycoproteïne is geëvalueerd in de post-exposure therapie in het fretmodel en is van nut gebleken.

Koos Dirkse