Menu

Hoeveel soorten coronavirussen zijn er?

Coronavirussen zijn niet zomaar onlangs opgedoken. Ze zijn een grote familie van virussen, die al heel lang bestaan. Velen van hen kunnen mensen ziek maken door niezen of hoesten. Vóór de SARS-CoV-2-uitbraak in 2002 werd aangenomen, dat coronavirussen bij mensen slechts milde luchtweginfecties zou veroorzaken. Het ‘nieuwe’ coronavirus is één van de vele, waarvan bekend is, dat het mensen infecteert. Het bestaat waarschijnlijk al een tijdje bij dieren. Soms gaat een virus bij dieren over op mensen. Dat is wat wetenschappers denken dat hier is gebeurd. Dit virus is dus niet nieuw voor de wereld, maar wel nieuw voor de mens. Toen wetenschappers ontdekten dat het mensen in 2019 ziek maakte, noemden ze het een nieuw coronavirus.

Typen menselijk coronavirus
De term ‘coronavirus’ verwijst naar een grote groep virussen, waarvan bekend is dat ze vogels en zoogdieren, inclusief mensen, treffen. COVID-19, dat in december 2019 voor het eerst in China opdook, is één van de typen coronavirus. De virussen zijn genoemd naar de kroonachtige pieken op hun oppervlak. Corona betekent “kroon” in het Latijn. Menselijke coronavirussen werden halverwege de jaren zestig voor het eerst geïdentificeerd.
Er zijn honderden coronavirussen, maar van slechts zeven is bekend dat ze mensen treffen. Vier menselijke coronavirussen veroorzaken alleen milde verkoudheids- of griepachtige symptomen. Drie andere coronavirussen vormen ernstigere risico’s.
Wetenschappers hebben coronavirussen onderverdeeld in vier subgroepen, alfa, bèta, gamma en delta genoemd. Zeven van de virussen in deze groepen kunnen mensen infecteren. De vier meest voorkomende zijn:

 • 229E (alfa), Coronavirus, dat mensen en vleermuizen infecteert. Resulteert in bronchitis, longontsteking en ARDS.
 • NL63 (alfa), Ook wel New Heaven-coronavirus genoemd, dat in 2004 werd geidentificeerd.
 • OC43 (bèta), Infecteert mensen en vee.
 • HKU1 (bèta), Afkomstig van geïnfecteerde muizen. Dit resulteert in een aandoening van de bovenste luchtwegen met symptomen van verkoudheid, maar kan ook longontsteking veroorzaken.

Vaak voorkomende menselijke coronavirussen veroorzaken gewoonlijk milde tot matige symptomen. De meeste mensen over de hele wereld zullen gedurende hun leven tenminste één van deze virale infecties ontwikkelen. Degenen die deze virussen oplopen, kunnen in de loop van de tijd zelfstandig herstellen.

Soms kunnen coronavirussen die dieren infecteren, evolueren en mensen ziek maken en een nieuw menselijk coronavirus worden. Drie recente voorbeelden hiervan zijn 2019-nCoV, SARS-CoV en MERS-CoV. De volgende drie coronavirussen zijn ontstaan ​​als infectie bij dieren. In de loop van de tijd evolueerden deze virussen en werden uiteindelijk overgedragen op de mens. Deze coronavirussen vormen een groter risico voor de menselijke gezondheid. Ze worden hieronder beschreven:

 • MERS-CoV, een bètavirus dat het ademhalingssyndroom in het Midden-Oosten (MERS) veroorzaakt. MERS-CoV veroorzaakt het Midden-Oosten Respiratoir Syndroom (MERS). Volgens WHO Trusted Source verscheen het in september 2012 in Saoedi-Arabië, hoewel de eerste gevallen later teruggingen naar Jordanië. Mensen krijgen MERS-CoV, opgelopen door contact met kamelen die de infectie hebben opgelopen. Het virus wordt ook overgedragen door in zeer nauw contact te komen met een persoon die de infectie heeft.
  Sinds 2012 hebben 27 landen meer dan 2.400 MERS-gevallen gemeld. Tot op heden hebben de meeste gevallen zich voorgedaan in Saoedi-Arabië. In 2015 leidde een uitbraak in Zuid-Korea tot 186 gevallen en 36 doden. Volgens bronnen is deze uitbraak ontstaan ​​door een reiziger die terugkeerde uit het Midden-Oosten. Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDPC) waren er in 2019 meer dan 200 gevallen van MERS-CoV gemeld. Gezondheidsautoriteiten over de hele wereld blijven MERS-gevallen volgen.
 • SARS-CoV, een bètavirus dat ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS) veroorzaakt. Volgens Trusted Source van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschenen de eerste gevallen van mensen in november 2002 in Zuid-China. SARS-CoV is mogelijk afkomstig van vleermuizen en werd overgedragen op andere dieren, voordat het mensen infecteerde.
  Tijdens de epidemie van 2002-2003 hebben meer dan 8.000 mensen in 26 landen over de hele wereld SARS opgelopen. Er waren 774 vertrouwde bronvermeldingen. De uitbraak werd medio 2003 ingeperkt met de implementatie van infectiebeheersingspraktijken, zoals isolatie en quarantaine. Sindsdien zijn er een handvol gevallen opgetreden als gevolg van laboratoriumongevallen.
  Er zijn momenteel geen gevallen van SARS-overdracht in de wereld gemeld. Als het virus echter opnieuw optreedt, kan het een aanzienlijke bedreiging voor het publiek vormen.
 • SARS-CoV-2, wat COVID-19 veroorzaakt. Dit nieuwe coronavirus verscheen eind december 2019 in Wuhan, China, nadat gezondheidsfunctionarissen een toename van gevallen van longontsteking zonder bekende oorzaak opmerkten. Deze gevallen zijn sindsdien gekoppeld aan een markt die zeevruchten en gevogelte verkoopt. Hoewel het virus waarschijnlijk is geëvolueerd uit een dierlijke bron, is de exacte bron onbekend.
  Binnen een paar maanden heeft SARS-CoV-2 zich verspreid naar honderden landen over de hele wereld, nadat het via persoonlijk contact is overgedragen.

Overdracht van veelvoorkomende humane coronavirussen
Vaak voorkomende menselijke coronavirussen verspreiden zich gewoonlijk van een geïnfecteerde persoon naar anderen, door:

 • de lucht door hoesten en niezen
 • nauw persoonlijk contact, zoals het aanraken, zoenen of handen schudden
 • een voorwerp of oppervalk aanraken met het virus erop en vervolgens de mond, neus of ogen aanraken voordat de handen worden gewassen.

Waarom virussen veranderen
Coronavirussen hebben al hun genetisch materiaal in hun RNA (ribonucleïnezuur). RNA heeft enkele overeenkomsten met DNA, maar ze zijn niet hetzelfde. Wanneer virussen de mens infecteren, hechten ze zich aan de cellen, komen erin en maken kopieën van hun RNA, waardoor ze zich kunnen verspreiden. Als er een kopieerfout is, wordt het RNA veranderd. Wetenschappers noemen die veranderingen mutaties. Deze veranderingen gebeuren willekeurig en per ongeluk. Het is een normaal onderdeel van wat er met virussen gebeurt, terwijl ze zich vermenigvuldigen en verspreiden.
Omdat de veranderingen willekeurig zijn, kunnen ze weinig tot geen verschil maken in iemands gezondheid. Andere keren kunnen ze ziekte veroorzaken. Een reden waarom men bijvoorbeeld ieder jaar een griepprik nodig heeft, is omdat griepvirussen van jaar tot jaar veranderen. Het griepvirus van dit jaar is waarschijnlijk niet precies hetzelfde als vorig jaar.
Als een virus een willekeurige verandering heeft en zich verspreidt, waardoor mensen gemakkelijker kunnen worden geïnfecteerd, zal die stam vaker voorkomen. Het komt erop neer, dat alle virussen, inclusief coronavirussen, in de loop van de tijd kunnen veranderen.

Tweede coronavirusstam
Je hebt misschien gehoord dat er meer dan één stam van het nieuwe coronavirus is. Is het waar? Het antwoord lijkt ja te zijn. De theorie over verschillende stammen van het nieuwe coronavirus komt uit een onderzoek in China. Onderzoekers bestudeerden veranderingen in coronavirus-RNA in de loop van de tijd, om erachter te komen hoe verschillende coronavirussen met elkaar verband houden. Ze keken naar 103 monsters van het nieuwe coronavirus die van mensen waren verzameld en ze keken naar coronavirussen van dieren. Het bleek dat de coronavirussen bij mensen niet allemaal hetzelfde waren.
Er waren twee soorten, die de onderzoekers ‘L’ en ‘S.’ noemden. Ze lijken erg op elkaar, met kleine verschillen op twee plaatsen. Het lijkt erop dat het S-type eerst kwam. Maar de wetenschappers zeggen dat het L-type al vroeg in de uitbraak vaker voorkwam. De één kan meer ziekte veroorzaken dan de ander. Wetenschappers hebben meer gegevens nodig om echt te weten wat deze stammen betekenen voor de menselijke gezondheid en COVID-19.

Symptomen
Alle zeven soorten menselijke coronavirussen veroorzaken infecties van de bovenste luchtwegen. Symptomen lijken op die van verkoudheid of griep en kunnen zijn:

 • verstopte neus
 • keelpijn
 • hoesten
 • hoofdpijn
 • koorts

Af en toe veroorzaken coronavirussen complicaties in de onderste luchtwegen, zoals longontsteking. Deze complicaties komen vaker voor bij:

 • zuigelingen
 • oudere volwassenen
 • personen met andere ziekten of een verzwakt immuunsysteem

Welk type coronavirus is in 2019 in China ontstaan?
Het virus dat in 2019 in China is ontstaan, is een nieuw coronavirus, dat waarschijnlijk is geëvolueerd uit een dierlijke bron. Het heet SARS-CoV-2. Dit virus veroorzaakt de ziekte die bekend staat als COVID-19. Het is gevaarlijk omdat het gemakkelijk wordt overgedragen van persoon op persoon, ongeacht of de persoon symptomen vertoont of niet. Terwijl het virus zich over de hele wereld blijft verspreiden, vragen veel landen mensen om thuis te blijven om overdracht te voorkomen.

Wat te verwachten
Er is momenteel geen vaccin of medische behandeling bekend voor COVID-19. Onderzoek op deze gebieden is aan de gang. Naarmate het coronavirus zich over de hele wereld verspreidt, zal het waarschijnlijk blijven veranderen. Deskundigen vinden mogelijk nieuwe soorten. Het is onmogelijk te voorspellen hoe die virusveranderingen van invloed kunnen zijn op wat er gebeurt. Maar verandering is precies wat virussen doen.

Koos Dirkse